SIA “Talsu ūdens” šī gada pirmajā pusgadā ir ne tikai uzlabojuši savā apkalpes zonā esošo ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu stāvokli, bet arī spējuši palielināt uzņēmuma apgrozījumu un pat panākuši peļņu.

Finansiālie rādītāji uzlabojas

2016. gada pirmajos sešos mēnešos, pastāstīja SIA “Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Igors Kude, panākts uzņēmuma apgrozījuma pieaugums par 23% – no 405 219 eiro 2015. gada pirmajā pusgadā tas pieaudzis līdz 527 690 eiro šogad. To veicināja aizvadītajā gadā notikušās ūdenssaimniecības un kanalizācijas tarifa izmaiņas, kā arī sniegto ārpakalpojumu intensitāte.

“Ja iepriekšējos gadus uzņēmums ir cietis no finansiāliem zaudējumiem, tad šī gada pirmajā pusgadā esam panākuši peļņu vairāk nekā 60 000 eiro apmērā,” sacīja I. Kude.

Turpinās darbs ar personām, kas neveic piestādīto rēķinu apmaksu. Šajā laikā noslēgtas 22 vienošanās, un līdz 11. jūlijam šādā veidā atgūti 2256 eiro. Ar diviem klientiem Talsos un Stendē nav rasts kompromiss, un ir atslēgta ūdensapgāde.

Šogad SIA “Talsu ūdens” turpina abonentmaksas atmaksu un joprojām pieņem iedzīvotāju iesniegumus. Kopumā līdz jūnija beigām tika reģistrēti 879 iesniegumi, bet jau šogad abonentmaksas atmaksā ieguldīti vairāk nekā 8000 eiro.

Turpinās ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu uzlabošana

2016. gada pirmajos sešos mēnešos SIA “Talsu ūdens” remontbrigāde saņēmusi 420 darbu uzdevumus. Novērsti 42 ūdensvadu bojājumi un 74 kanalizācijas tīklu avārijas, tāpat skaloti kanalizācijas tīkli un novērsti aizdambējumi tajos. Pakāpeniski uzlabots arī lietusūdens novadīšanas sistēmas darbs A. Lerha-Puškaiša un Raiņa ielā Talsos.

IMG-20160712-WA0006

Uzlabota lietusūdens novadīšanas sistēma Talsos

Viena no šī pusgada prioritātēm bija arī elektronikas un automātikas sistēmas renovācija notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Pastendē, notekūdeņu dūņu sūkņa iegāde un uzstādīšana Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtā un dziļurbuma sūkņa remonts ūdens atdzelžošanas stacijā “Daģi”.

IMG-20160712-WA0009

Tehniski uzlabojumi veikti Pastendes notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Šogad SIA “Talsu ūdens” pārziņā ir arī Talsu ezera strūklaka – tā ir ne tikai veiksmīgi uzstādīta, bet arī veikts sistēmas pagarinājums par 1,8 metriem un sūkņu nomaiņa, kas uzlabo tās darbību. Savukārt mototrasē Stendē ierīkota laistīšanas sistēma, kas tajā novērš putēšanu. Šogad arī sakārtots Draudzības ielas kvartāls – attīrīta ūdenstilpne, likvidēti celmi un sakārtotas ielu nomales.

IMG-20160712-WA0008

Stendes mototrasē ierīkota laistīšanas sistēma

Apjomīgs darbs bija Strēlnieku, Strazdu, Rūķu, Gaismas, Aspazijas un Vītolu ielas sagatavošana šķembu – bitumena emulsijas seguma uzklāšanai, kas prasīja aku remontu un to līmeņošanu.

  1. gada sešos mēnešos SIA “Talsu ūdens” nodrošinājis 11 jaunus pieslēgumus ūdensapgādei un 36 pieslēgumus kanalizācijas sistēmai.

Savukārt šī gada lielākais izaicinājums būs Ģibuļu un Laidzes pagasta ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu darbības nodrošināšanas pārņemšana. Šādā veidā pakāpeniski notiek virzība uz viena pakalpojuma sniedzēja modeļa izveidi Talsu novadā.

Dalies ar šo ziņu!