Jau no 1. janvāra SIA “Talsu ūdens” paplašinās apkalpes zonu, turpmāk nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumus Pastendes ciemā Ģibuļu pagastā. Tā tiek turpināta Talsu novada domes iecere visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par kopēju tarifu.

Jau 2015. gada 16. aprīlī Talsu novada dome pieņēma lēmumu par Laidzes pagasta un Ģibuļu pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens” pārziņā. Novembrī SIA “Talsu ūdens” uzsāka pakalpojumu nodrošināšanu Laidzes pagastā, bet 1. janvārī – Pastendē.

Izmaiņas skars tos Pastendes ciema iedzīvotājus, kuriem līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde. Skaitītāju rādījumu reģistrēšana par decembri un arī norēķināšanās par decembrī saņemtajiem pakalpojumiem būs ar Ģibuļu pagasta pārvaldi. Savukārt no 25. janvāra, kad sāksies jaunais ūdensskaitītāju rādījumu reģistrēšanas periods, līdz 1. februārim (turpmāk katru mēnesi no 25. datuma līdz nākamā mēneša 1. datumam), dati būs jāziņo SIA “Talsu ūdens”.

To var izdarīt vairākos veidos: uzņēmuma mājaslapā www.talsuudens.lv; pa telefonu 63222216, nosaucot rādījumu vai atstājot ierunātu paziņojumu balss pastkastītē; sūtot uz elektronisko pastu info@talsuudens.lv  vai klātiene SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17, Talsi.

SIA “Talsu ūdens” Pastendes privātmāju iedzīvotājus aicina no 2. janvāra pārslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa iela 17. Pārslēdzot līgumu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un īpašuma tiesību dokuments (Zemesgrāmata un zemes robežu plāns). Līgumu pārslēgšana Ģibuļu pagasta pārvaldē būs iespējama 3. janvārī no 14.00 līdz 18.00 un 5. Janvārī no 8.00 līdz 13.00

Līdz ar jaunās kārtības ieviešanu, Pastendes iedzīvotājiem samazināsies ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu tarifs. Ja līdz šim kombinētais tarifs Pastendes ciema iedzīvotājiem bija 2,61 eiro (bez PVN) par kubikmetru jeb 3,16 eiro (ar PVN), tad pēc pārņemšanas tas būs 2,10 eiro (bez PVN) par kubikmetru jeb 2,54 eiro (ar PVN).

Rēķini iedzīvotājiem tiks piegādāti norādītajās adresēs vai arī nosūtīt elektroniski.

Ierastā kārtība nemainīsies mājām, ko apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks” un SIA “Adax 2”.

Dalies ar šo ziņu!