Šogad SIA “Talsu ūdens” paplašinās savu apkalpes zonu, turpmāk nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojumus Laidzes pagastā Laidzes ciemā, Rocežos un Sārcenē. Tas ir tikai viens no soļiem, lai īstenotu Talsu novada domes ieceri visā novada teritorijā nodrošināt vienotu ūdenssaimniecības pakalpojumu klāstu par vienotu tarifu izmaksām.

Jau 2015. gada 16. aprīlī Talsu novada dome pieņēma lēmumu par Laidzes pagasta un Ģibuļu pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens” pārziņā. Tādā veidā, pakāpeniski pārņemot visu novada teritoriju, būtu iespējams nodrošināt vienotu risinājumu novada komunālās saimniecības darbībā.

Pārņemšanas process nebūt nav vienkāršs un ātrs. Tika veikts ūdenssaimniecības  audits, kā arī sakārtota dokumentācija, lai šogad SIA “Talsu ūdens” varētu uzsākt pakalpojumu nodrošināšanu Laidzes pagastā.

“No 1. novembra pārņemsim Laidzes ciemu, Rocežus un Sārceni. Stūrīšos šobrīd notiek jaunu attīrīšanas iekārtu izbūve, ko plānots pabeigt 30. novembrī. Pēc tam arī pārņemsim šo teritoriju. Nākamgad plānojam pārņemt Valdgales, Īves, Lubes un Ārlavas pagastu un Valdemārpili, kur šobrīd uzsākta ūdenssaimniecības inženierkomunikāciju apsekošana, kā arī sagatavotas un iesniegtas tāmes Talsu novada pašvaldībā par priekšizpētes finansējumu. Arī Ģibuļu pagastā vienotu pakalpojumu plānojam nodrošināt nākamgad. Līdz 2020. gadam esam paredzējuši savā apkalpes zonā ietver visu Talsu novada teritoriju,” pastāstīja Igors Kude. Veiksmīgākai uzņēmuma darbībai un efektivitātes palielināšanai līdz ar apkalpes teritorijas paplašināšanu paredzēts izveidot arī tehniskā atbalsta centru Valdemārpilī un Laucienē. Šobrīd tāds jau darbojas Stendē. Tāpat, uzsvēra I. Kude, būs nepieciešams uzlabot tehnisko nodrošinājumu un pakāpeniski ierīkot arī ūdensskaitītāju attālināto nolasīšanas sistēmu, lai strādātu efektīvāk un precīzāk.

Svarīgi! Izmaiņas gaidāmas Laidzes ciema, Rocežu un Sārcenes iedzīvotājiem, kuriem līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta pārvalde. Par oktobri skaitītāju rādījumi un arī apmaksa jāveic ierastajā kārtībā – norēķins notiks ar Laidzes pagasta pārvaldi.

No 25. novembra, kad sākas ūdens skaitītāju rādījumu ziņošanas periods (tas ilgs līdz 1. decembrim), rādījumi jāziņo SIA “Talsu ūdens”.

Iespējamie ziņošanas veidi:

* SIA “Talsu ūdens” mājaslapā – www.talsuudens.lv;

* Telefoniski 63222216, nosaucot rādījumu vai atstājot ierunātu paziņojumu balss pastkastītē;

* Sūtot pa elektronisko pastu uz adresi: info@talsuudens;

* Klātienē SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos.

No 1. novembra SIA “Talsu ūdens” aicina Laidzes pagasta iedzīvotājus pārslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumus ar uzņēmumu.

Līdz ar pārņemšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir sniegusi skaidrojumu, ka uzņēmums, pārņemot pakalpojumu nodrošināšanu Laidzes pagastā, drīkst piemērot uzņēmuma šī brīža tarifu: 0,93 eiro (bez PVN) par ūdensapgādi un 1,17 eiro (bez PVN) par kanalizāciju (kopējais tarifs ar PVN ir 2,541 eiro).

Rēķini tiks piegādāti norādītajā adresē vai arī tiks nosūtīti uz e-pastu.

Kārtība nemainīsies iedzīvotājiem, kuru mājas apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks”.

Dalies ar šo ziņu!