SIA “Talsu ūdens” regulāri informē iedzīvotājus par aktualitātēm ES fondu projektā „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/018).
Ūdenssaimniecības projekta otrās kārtas darbus īstenoja Stendē – Aspazijas, Liepu, Ozolu, Pionieru, Rožu, Saules, Talsu un Brīvības ielās. Būvdarbi sākās 2018. gada augustā un pabeigti – būvobjekts nodots ekspluatācijā 2019. gada 8. oktobrī. Projekta ietvaros būvdarbus veica SIA “Ostas celtnieks”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Geo Consultants”.

Stendes pilsētas centralizētājiem kanalizācijas tīkliem laika periodā līdz 2021. gada 29. novembrim bija jānodrošina pieslēgšanās iespējas 320 Stendes pilsētas iedzīvotājiem, bet centralizētai ūdensapgādes sistēmai – 30 Stendes iedzīvotājiem. Izbūvējot centralizētos tīklus, kanalizācijas cauruļvadi tika izbūvēti pa ielu līdz īpašuma robežai, tālāk mājas īpašniekiem bija jāizbūvē izvads no savas mājas līdz ielas vadam, jāsakārto izpilddokumentācija un jānoslēdz līgums ar uzņēmumu par kanalizācijas un vai  ūdensapgādes pakalpojuma saņemšanu.

SIA “Talsu ūdens” jau no 2019. gada augusta uzsāka aktīvu saziņas darbu ar Stendes iedzīvotājiem, lai sasniegtu noteikto mērķi. Regulāri tika apzinātas adreses, kuras vēl nebija pieslēgušās, ar iedzīvotājiem veiktas pārrunas, sniegts atbalsts būvniecības dokumentācijas sagatavošanā un visbeidzot – intensīvi piesaistīts līdzfinansējums no Talsu novada pašvaldības pieslēgumu izbūvei.

Diemžēl, kā zināms pēdējie 2 gadi Latvijā ūdenssaimniecības attīstības tirgus segmentā nav bijuši viegli – ņemot vērā faktu, ka Latvijā kopš 2020. gada 12.marta ar atsevišķiem pārtraukumiem bija spēkā ārkārtējā situācija Covid -19 pandēmijas dēļ, šobrīd energoresursu, degvielas un citu maksājumu pieaugums, neveicina iedzīvotājiem pārliecību par jaunu pieslēgumu izbūvi – tāpēc saskaramies ar iedzīvotāju šaubām un piesardzību – “labāk lai viss paliek kā ir, kas zina kā vēl būs”. Neskatoties uz to 2021. gada nogalē tika sasniegti 85 % no rezultatīvo rādītāju apjoma, tomēr tas nebija pietiekami, lai sasniegtu rezultatīvos rādītājus.
SIA “Talsu ūdens” lūdza līguma izpildes pagarinājumu Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai un  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai – projekta termiņš tika pagarināts līdz 2022. gada 28. septembrim, un vēl papildus līdz 2022. gada 28. novembrim.

Šobrīd projekta iznākuma rezultāts ir sasniegts un projektā izbūvētajiem kanalizācijas tīkliem ir izbūvēti pieslēgumi, kas attiecināmi uz 328 iedzīvotājiem, savukārt vairāk kā 40 iedzīvotājiem ir nodrošināts pieslēgums jaunizbūvētam ūdensapgādes atzaram.

SIA “Talsu ūdens” pateicas Talsu novada pašvaldībai par atbalstu ar līdzfinansējumu, jo tas faktiski bija efektīvākais veids, kā iedzīvotājus motivēt pieslēgt īpašumus izbūvētajiem centralizētiem kanalizācijas tīkliem.

 

 

 

 

 

 

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Dalies ar šo ziņu!