SIA “Talsu ūdens” informē, ka sākot no š.g. 13. maija, Kolkas un Dundagas pagastā mainās klientu apkalpošanas darba laiki.

Iedzīvotāju ievērībai – klientu apkalpošanas speciālists maija mēnesī Jūs gaidīs –  
Kolkā – 14., 15., 28., 29. maijā
Dundagā – 16., 17., 27., 30., 31. maijā
ESIET LAIPNI AICINĀTI!

 Sākot no jūnija mēneša klientu pieņemšanas laiki:
KOLKAS PAGASTS
Kolkas klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai: 29155184, e-pasts: info@talsuudens.lv
Klientu pieņemšana klātienē:
Otrdienās, no plkst. 9.00 līdz 12.00 / 13.00 līdz 18.00
Trešdienās, no plkst. 8.00 līdz 12.00 / 13.00 līdz 17.00
Adrese: Brigas, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275

DUNDAGAS PAGASTS
Dundagas klientu apkalpošanas speciālists, tālrunis saziņai: 29155184, e-pasts: info@talsuudens.lv
Klientu pieņemšana klātienē:
Pirmdienās, no plkst. 8.00 līdz 12.00 / 13.00 līdz 17.00
Ceturtdienās, no plkst. 8.00 līdz 12.00 / 13.00 līdz 17.00
Piektdienās, no plkst. 8.00 līdz 12.00 / 13.00 līdz 15.30
Adrese: Pils iela 5-3, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Par MK noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” grozījumiem

Grozīti 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Mainītas prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu (sadzīves, ražošanas un lietus ūdeņu sajaukuma) apsaimniekošanu, kā rezultātā gan vides aizsardzības iestādēm, gan komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem nepieciešama informācija par to, kādas vielas nonāk notekūdeņos no dažādiem avotiem, t. sk. no ražotnēm.

Lasīt vairāk

Kolkas iedzīvotāju ievērībai!

Informējam, ka š.g. 13. maijā, Kolkā, no plkst. 10.00 līdz 17.00, iespējami ūdens padeves traucējumi, sakarā ar remontdarbiem ūdens attīrīšanas stacijā.
Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

 

Lasīt vairāk

SIA “TALSU ŪDENS” 2024. gada I ceturksnī jau veicis ievērojamas investīcijas reorganizācijas procesā pārņemtajās teritorijās – Dundagā, Kolkā un Mērsragā

Jau 2023. gada nogalē SIA “TALSU ŪDENS” vairākkārt publicēja informāciju par uzsākto reorganizācijas procesu, pamatojoties uz Talsu novada domes 2023. gada 24. februāra lēmumu Nr. 83, ar kuru tika nolemts uzsākt SIA “TALSU ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 49003000076), SIA “MĒRSRAGA ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 41203037401), SIA “KOLKAS ŪDENS” (reģistrācijas Nr. 40003579893) un SIA “ZIEMEĻKURZEME” (reģistrācijas Nr. 40003382317) reorganizācijas procesu apvienošanas ceļā, pievienojot pie SIA «TALSU ŪDENS» trīs komunālos uzņēmumus: SIA “MĒRSRAGA ŪDENS”, SIA “KOLKAS ŪDENS” un SIA “ZIEMEĻKURZEME”. 2023. gada 1. novembrī tika uzsākta pakalpojumu sniegšana Mērsraga pagastā (Mērsragā), 2023. gada 1. decembrī Kolkas pagastā (Kolkā un Mazirbē) un 2024. gada 1. februārī Dundagas pagastā (Dundagā).

Viens no reorganizācijas mērķiem bija izmaksu samazināšana un darbības optimizācija, tomēr par šādu scenāriju vēl pāragri spriest – ņemot vērā pārņemto sabiedrību ūdenssaimniecību situāciju Mērsragā un Kolkā, kas nebūt nebija rentabla un pašpietiekama, jo līdz šim mazās ūdenssaimniecības strādājušas ar pašvaldības dotāciju  vai zaudējumiem, un ilgstoši nav veikti ieguldījumi infrastruktūrā tieši pamatdarbības nodrošināšanai.

SIA “TALSU ŪDENS “ valdes locekļi Jana Robalde un Juris Upmalis, apzinoties šo situāciju, izstrādājot 2024. gada budžeta plānu, investīcijās pārņemtajās teritorijās ieplānoja ieguldījumus 70 – 80 000 EUR pamatdarbības nodrošināšanai. Paralēli norisinās darbs pie dažādu procesu optimizēšanas, lai līdzsvarotu uzņēmuma izdevumus.

Mērsraga pagasta teritorijā pēc pārņemšanas tika veikti ieguldījumi ūdens atdzelžošanas stacijā, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību elektroenerģijas pārtraukumu gadījumā, kā arī ieguldījumi kanalizācijas sūkņu stacijas darbībā un atjaunota notekūdeņu pieņemšanas kameras darbība. Ūdensapgādes uzskaites nodrošināšanai uzstādīti – 182 ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji.

Kolkas pagasta teritorijā tika veikts asenizācijas traktora remonts, ģeneratora apkope un darbības atjaunošana, kā arī nomainīti 5 kanalizācijas sūkņu staciju aku vāki. Ūdensapgādes uzskaites nodrošināšanai uzstādīti – 165 ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji.

Savukārt, Dundagā, kas tika pārņemta vien pirms diviem mēnešiem, bija nepieciešams steidzami organizēt asenizācijas automašīnas iegādi, jo SIA “Ziemeļkurzeme” automašīna vairs nevarēja iziet tehnisko apskati. Izvērtējot iespējamos tirgus risinājumus, tika iegādāta lietota automašīna IVECO ML 120 E18, izmaksas 19 615 EUR. Līdz ar to Dundagā turpināsies asenizācijas pakalpojumu sniegšana, nodrošinot regularitāti, kāda tā bija pirms SIA “Ziemeļkurzeme” pievienošanas.


Dundagas pagasta Jaundundagā neilgi pēc pārņemšanas tika nomainīta atdzelžošanas iekārta, kura bija neapmierinošā tehniskā stāvokli, kas izmaksāja 9 300 EUR. Tika nomainīts dziļurbuma sūknis, atjaunota vienas kanalizācijas sūkņu stacijas automātika, kā arī nomainīti skaitītāji notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ūdensapgādes uzskaites nodrošināšanai uzstādīti 39 ūdens patēriņa uzskaites skaitītāji.

Visi šie darbi bija neatliekami, lai nodrošinātu pārņemto teritoriju darbības nepārtrauktību, kā arī korektu ūdens patēriņa uzskaiti, jo līdz šim nav bijis pietiekamu investīciju ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai.

SIA “Talsu ūdens” valdes locekļi Jana Robalde un Juris Upmalis pirmo reorganizācijas procesu vērtē kā veiksmīgi pabeigtu. Reorganizācijas procesa veiksmīga norise bija iespējama ņemot vērā SIA “Talsu ūdens”  ilggadīgo pieredzi Talsu novada pagastu ūdenssaimniecību pārņemšanā, ne tikai organizējot tehnisko nodrošinājumu, bet arī īstenojot klientu un grāmatvedības datu apstrādi.

Visās pārņemtajās teritorijās tiek veikta klientu datu aktualizācija un ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes. Mērsragā,  ieskaitot  juridiskās personas, pakalpojums tiek nodrošināts 473 klientiem, atjaunoti (pārslēgti) jau 80 % līgumi.  Kolkā, ieskaitot juridiskās personas ir  392 klienti, atjaunoti (pārslēgti) 60 % līgumu.  Savukārt, Dundagā pakalpojums tiek nodrošināts 225 klientiem, līgumu atjaunošana un pārslēgšana vēl procesā.

Nereti dzeramais ūdens un kanalizācijas savākšana ir tik pašsaprotams process, ka mēs ikdienā nemaz neaizdomājamies par ūdensapgādes uzņēmumu stratēģiski  nozīmīgo lomu iedzīvotāju un valsts un pašvaldību iestāžu darbībai. Arī SIA “Talsu ūdens” katru gadu ir jauni izaicinājumi – projektu realizācijas,  ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu posmu atjaunošana, jaunu pieslēgumu izbūve, vides kvalitātes uzlabošanas pasākumi, ūdens patēriņa uzskaites risinājumi  un jaunu teritoriju pārņemšana:  2024.gads nebūs izņēmums .

Aprīlī tiek uzsākta ūdenssaimniecību reorganizācijas otrā daļa – plānots pievienot arī  SIA ”Rojas DZKU”, sadalot uzņēmumu 2 daļās: ūdenssaimniecības daļu pievienojot SIA “Talsu ūdens”, siltumapgādes un apsaimniekošanas daļu – SIA “Talsu namsaimnieks” .

SIA “Talsu ūdens”

Lasīt vairāk

Sabiles iedzīvotāju ievērībai!

Ceturtdien, 11. aprīlī, no plkst. 9:00, Sabilē, sekojošām adresēm:

Avotu ielā – 3, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7,
Rīgas ielā – 1/3, 2, 4/6, 4/6A, 8, 8/10,
Kuldīgas ielā – 4, 6, 8/10,
Ventspils ielā –  1/3, 7,
un visai Strautu ielai,
būs ūdens padeves pārtraukums, līdz remontdarbu pabeigšanai.

Nepieciešamības gadījumā lūdzam sagatavot ūdens rezerves. Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens duļķainība.
Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”
63222216

Lasīt vairāk