MŪSU SNIEGTIE PAKALPOJUMI

SIA “Talsu ūdens” nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumus Talsu novadā un rūpējas par kvalitatīva ūdens piegādi klientiem”.

Apgūstot dažāda veida Eiropas Savienības projektus, Talsu ūdens ir modernizējis un uzlabojis sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Ūdens apgāde

Kanalizācija

5000

Apmierināti klienti

10000

Darba stundas

3+

Sūdzības

15+

Pieredzes gadi

SIA „Talsu ūdens” sniegto
pakalpojumu veidi un izmaksas

Papildus centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai, SIA „Talsu ūdens” piedāvā arī citus maksas pakalpojumus. To sniegšana notiek, izvērtējot nepieciešamās tehnikas un darbinieku noslodzi, lai nekavētu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu.

Asenizācijas pakalpojumi

Ūdens skaitītāju
uzstādīšana un nomaiņa

Transporta
komercpakalpojumi

Citi
pakalpojumi

Ūdensapgādes
pieslēgšana/atslēgšana

We provide more than
average handyman
renovations.

Ūdens uzskaites mezgla
plombēšana/plombes noņemšana

Santehnikas
pakalpojumi

Image