5000

Apmierināti klienti

10000

Darba stundas

3+

Sūdzības

15+

Pieredzes gadi

SIA „Talsu ūdens” sniegto
pakalpojumu veidi un izmaksas

Papildus centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanai, SIA „Talsu ūdens” piedāvā arī citus maksas pakalpojumus. To sniegšana notiek, izvērtējot nepieciešamās tehnikas un darbinieku noslodzi, lai nekavētu sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu.

Image