IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Apstiprināti jauni ūdenssaimniecības tarifi – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 8 (26.01.2023.)

Apstiprinātie tarifi ir spēkā no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 30.aprīlim (bez pievienotās vērtības nodokļa):
ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,58 EUR/m3;
kanalizācijas pakalpojumu tarifs 3,05 EUR/m3;

no 2023. gada 1. maija (bez pievienotās vērtības nodokļa):
ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1,69 EUR/m3;
kanalizācijas pakalpojumu tarifs 3,35 EUR/m3

Ūdenssaimniecības pakalpojums Mērv. Cena bez PVN  (EUR) PVN 21 % (EUR) Cena kopā (EUR)
no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 30. aprīlim
Ūdensapgāde m3 1,58 0,33 1,91
Kanalizācija m3 3,05 0,64 3,69
no 2023. gada 1. maija
Ūdensapgāde m3 1,69 0,35 2,04
Kanalizācija m3 3,35 0,70 4,05

Jaunais tarifs tiks piemērots no 1. marta. Savukārt no 1. maija atkal gaidāmas tarifu izmaiņas, ko ietekmēs līdz šim piemērotais maksas samazinājums par patērēto elektroenerģiju, ko šobrīd paredz Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likums.

Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, SPRK atzinusi, ka tas ir pamatots un aprēķināts atbilstoši uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksām.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2020. gada 1. marta SIA “Talsu ūdens” lietotājiem par ūdensapgādes pakalpojumiem būs jāmaksā 1,18 EUR/m³ (bez PVN), savukārt, par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,89 EUR/m³ (bez PVN). Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veidos 3,07 EUR/m³ (bez PVN).

Tarifs tiek piemērots visiem SIA “Talsu ūdens” lietotājiem Talsu novadā – Talsos, Stendē, Sabilē, Valdemārpilī un Lībagu, Laidzes, Lubes, Ārlavas, Valdgales, Īves, Abavas, Strazdes, Virbu, Balgales, Ķūļciema, Laucienes un Ģibuļu pagastā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 11

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Mērv. Cena bez PVN  (EUR) PVN 21 % (EUR) Cena kopā (EUR)
Ūdensapgāde m3 1,18 0,25 1,43
Kanalizācija m3 1,89 0,40 2,29

_________________________________________________________________________________________

2022. gada 10. maijā stājušies spēkā jaunie Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”.  Ūdens patēriņa uzskaitei visā SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā tiek piemērots Noteikumu 3.5.punkta 2.pielikumā noteiktās normas.

Jaunie saistošie noteikumi Nr. 45 paredz tikai divas normas, atkarībā no individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpes – vidējā ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam 90 litri diennaktī/2,74 m3 mēnesī vai 200 litri diennaktī/6,00 m3 mēnesī (sīkāk skatīt tabulu).

Noteikumu 3.5., 2. pielikums
Talsu novada domes 10.05.2022.
saistošajiem noteikumiem Nr. 45

Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts

Nr. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn
1 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi. 200
2 Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas. 90

Zaudējis spēku Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā”.