Informējam klientus, ņemot vērā, ka SIA “Talsu ūdens” apkalpo arī Mērsraga, Kolkas un Dundagas pagastus, sākot ar š.g. 20. maija stājas spēkā jauna asenizācijas pakalpojumu organizēšana.
Skatīt: Asenizācijas pakalpojumi SIA “Talsu ūdens” apkalpes teritorijās

SIA “Talsu ūdens”

 

Dalies ar šo ziņu!