Grozīti 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”. Mainītas prasības attiecībā uz komunālo notekūdeņu (sadzīves, ražošanas un lietus ūdeņu sajaukuma) apsaimniekošanu, kā rezultātā gan vides aizsardzības iestādēm, gan komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) operatoriem nepieciešama informācija par to, kādas vielas nonāk notekūdeņos no dažādiem avotiem, t. sk. no ražotnēm.

Dalies ar šo ziņu!