SIA ''TALSU ŪDENS'' ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

SIA “Talsu ūdens” attīstības stratēģija, kas palīdz veidot uzņēmuma attīstību nākotnei

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2023.-2025. gadam

Vidēja termiņa darbības stratēģija
2020.-2022. gadam

Vidēja termiņa darbības stratēģija
2017.-2019. gadam

SIA “Talsu ūdens”
kapitāla daļu turētāja lēmums

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas)
stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība