Talsu novada domes saistošie noteikumi
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 (stājušies spēkā 2022. gada 7. maijā)
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 45 (stājušies spēkā 2022. gada 10. maijā)

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 11 (zaudējuši spēku)