Igors Kude

SIA “Talsu ūdens” valdes loceklis
Tālrunis: 29463106
E-pasts: igors.kude@talsuudens.lv
Izglītība: Inženieris – hidrotehniķis, profesionālā maģistra grāds, Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija (1975-1980)

Iepriekšējā pieredze vadošajos amatos: 

  • Direktora vietnieks inženiertehniskajos jautājumos, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūtā (2012-2015)
  • Ražošanas vadīšana un organizēšana smilts-šķembu ražotnēs SIA “RUDUS” un SIA “SORMA” (1992-2012)
  • Melioratīvās būvniecības darbu finansēšanas plānošana un būvniecības kvalitātes kontrole II Piejūras Meliorācijas sistēmu pārvaldē (1986-1992)
  • Ražošanas vadītājs  Talsu PMK (1980-1986)

Amati citās kapitālsabiedrībās NAV

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr. 9-35/2e/3, par SIA “Talsu ūdens” valdes locekli, atkārtoti tiek iecelts Igors Kude, uz pilnvaru termiņu 5 gadi, līdz 2025. gada 20. februārim.

SIA “Talsu ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Talsu novada domes pašvaldības izpilddirektors.