SIA “Talsu ūdens” valdes locekļi:
Jana Robalde, tālrunis: 26164923
Juris Upmalis, tālrunis: 26162380

SIA “Talsu ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Talsu novada domes pašvaldības izpilddirektors.