Uzņēmuma pārvalde

245

Igors Kude

SIA “Talsu ūdens” valdes loceklis

Tālrunis: 29463106

E-pasts: igors.kude@talsuudens.lv

Izglītība: Inženieris – hidrotehniķis, profesionālā maģistra grāds, Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija (1975-1980)

Iepriekšējā pieredze vadošajos amatos: 

  • Direktora vietnieks inženiertehniskajos jautājumos, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Valsts Stendes Graudaugu selekcijas institūtā (2012-2015)
  • Ražošanas vadīšana un organizēšana smilts-šķembu ražotnēs SIA “RUDUS” un SIA “SORMA” (1992-2012)
  • Melioratīvās būvniecības darbu finansēšanas plānošana un būvniecības kvalitātes kontrole II Piejūras Meliorācijas sistēmu pārvaldē (1986-1992)
  • Ražošanas vadītājs  Talsu PMK (1980-1986)

Amati citās kapitālsabiedrībās NAV

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumu Nr. 9-35/2e/3, par SIA “Talsu ūdens” valdes locekli, atkārtoti tiek iecelts Igors Kude, uz pilnvaru termiņu 5 gadi, līdz 2025. gada 20. februārim.

Pilnvarojuma līgums

SIA “Talsu ūdens” pilnvarnieka pilnvarojuma uzdevumi

___________________________

SIA “Talsu ūdens” STATŪTI jaunā redakcijā

Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība (noteikumi Nr.6), 14.02.2019. veiktie grozījumi, 27.12.2019. veiktie grozījumi, noteikumi Nr.7.

SIA “Talsu ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Talsu novada domes pašvaldības izpilddirektors.