SIA “Talsu ūdens” valdes loceklis
Aivis Vincevs, tālrunis: 23117411

Informācija par valdes locekli:
Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā.
Profesionālā pieredze uzņēmumu vadībā, vadot SIA “ZIEMEĻKURZEME” un SIA “Mērsraga ūdens”, un nodrošinot to reorganizāciju.
Neieņem amatus citās kapitālsabiedrībās.
Pilnvaru termiņš ir 2029. gada 22. aprīlis.

SIA “Talsu ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Talsu novada domes pašvaldības izpilddirektors.