Jau vismaz 10 gadus, SIA “Talsu ūdens” savās attīstības iecerēs un plānos kā vienu no galvenajām prioritātēm ietvēra Hidrodinamiskās mašīnas iegādi. Ceļš līdz šādas speciālas iekārtas iegādei bija ilgs, galvenokārt tāpēc, ka šādas mašīnas izmaksas ir dārgas, un, tā kā uzņēmums, kā sabiedriskais ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs savu darbību nodrošina no tarifa, uzņēmums līdz šim nevarēja atļauties tik apjomīgas investīcijas.
Ilgi lolotais sapnis beidzot ir piepildījies un š.g. 15. februārī  hidrodinamiskā mašīna tika atgādāta Talsos un nodota SIA “Talsu ūdens” remontbrigādes rīcībā.

“Tas ka hidrodinamiskā mašīna uzņēmumā ir nepieciešama, bija skaidrs jau kopš uzsāku darbu par valdes locekli uzņēmumā pirms 8 gadiem”  – uzsver valdes loceklis Igors Kude. Atceroties ceļu līdz mašīnas iegādei Igors Kude norāda,  ka jau kopš 2016. gada SIA “Talsu ūdens” regulāri informēja deputātus un pašvaldības vadību par nepieciešamību atjaunot tehnisko nodrošinājumu un iegādāties hidrodinamisko mašīnu, paskaidrojot tās būtisko lomu kanalizācijas tīklu profilaktiskai uzturēšanai un aizsprostojumu novēršanai visā Talsu novada teritorijā. Līdz šim pakalpojums tika ņemts kā ārpakalpojums – tikai avārijas gadījumos, kas ir papildus izmaksas vairāk nekā 10 000 EUR gadā, tikai SIA “Talsu ūdens” apkalpes teritorijā un novērsa tikai sekas, bet neatrisināja problēmu kopumā.
2019. gada 31. janvārī Talsu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 20 “Par hidrodinamiskās mašīnas iegādi SIA “Talsu ūdens” darbības nodrošināšanai”, dodot atļauju SIA “Talsu ūdens” rīkot iepirkumu par Hidrodinamiskās mašīnas iegādi un iespējamu pašvaldības galvojuma sniegšanu. Plānotās izmaksas tobrīd tika prognozētas ap 300 000 EUR. Diemžēl Talsu novada pašvaldībai tomēr neatradās līdzekļi pirmās iemaksas segšanai, kā uzņēmums lūdza, tādēļ nācās pašu spēkiem segt visas izmaksas, izmantojot finanšu līzinga pakalpojumus. 2022.gadā tika rīkots iepirkums, kurš noslēdzās piešķirot tiesības piegādāt hidrodinamisko mašīnu lietuviešu uzņēmumam UAB “Hidora”, kurš jau vairāk kā 10 gadus, nodarbojas ar šādu specifisku iekārtu izgatavošanu, piegādi un apkopi. Mašīnas izgatavošana rūpnīcā notika astoņus mēnešus  – uz Volvo FM bāzes mašīnas, tika uzlikta Kroll Kombi iekārta. Mašīnas un iekārtu kopējās izmaksas ir 382 000 EUR.

Valdes loceklis īsi raksturo, kā tiks izmantota Hidrodinamiskā mašīna:

  • Avāriju novēršana sadzīves kanalizācijas ielu un iekšpagalmu tīklos – aizsprostojumu likvidēšana, u.c darbos;
  • Avāriju novēršana un plānveida tīrīšanas un skalošanas darbi kanalizācijas sūkņu stacijās – vismaz 2 x gadā plānotas visu kanalizācijas sūkņu staciju apkopes (vairāk kā 30 KSS);
  • Plānveida sadzīves kanalizācijas sistēmas tīrīšanas un skalošanas darbi;
  • Avāriju novēršana lietus ūdens kanalizācijas tīklos – applūdušu pagrabu, pagalmu atsūknēšana;
  • Plānveida lietus kanalizācijas sistēmas tīrīšanas un skalošanas darbiem.

Hidrodinamiskās mašīnas darbība būs efektīva ne tikai avāriju novēršanai, bet tieši ikdienas uzturēšanas darbiem, jo līdz šim kanalizācijas cauruļvadi nav tīrīti plānveidīgi un regulāri, tā kā uzņēmumā nebija pieejama šāda tehnika, bet ārpakalpojumi bija dārgi. SIA “Talsu ūdens” darbības kvalitāte un efektivitāte uzlabosies!

SIA “Talsu ūdens”

 

Dalies ar šo ziņu!