Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības 2021. gada 10. oktobra rīkojumu Nr. 4-1/272 “Par pasākumiem, kas veicami Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Talsu novadā, kas izdots pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9.oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nodrošinot uzņēmuma darba procesu nepārtrauktību uz izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku, SIA “Talsu ūdens” informē iedzīvotājus par darba organizāciju laika posmā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim:

SIA “Talsu ūdens” uz nenoteiktu laiku ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē. Aicinām iedzīvotājus sazināties izmantojot attālinātās iespējas – tālrunis 63222216,  elektroniskais pasts info@talsuudens.lv, apmeklējot mājas lapu www.talsuudens.lv.

Izņēmuma gadījumos (tehnisko dokumentu iesniegšana, saskaņošana) klients var vienoties par tikšanos, iepriekš piesakoties, nodrošinot epidemioloģisko prasību ievērošanu.

Atceltas skaitītāju maiņas dzīvokļu īpašumos
No 2021. gada 15. oktobra līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanai,  SIA “Talsu ūdens” darbinieki nemaina vai neuzstāda jaunus ūdens patēriņa skaitītājus dzīvokļu īpašumos SIA “Talsu namsaimnieks” apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās. Uzņēmums par to ir informēts, tādēļ SIA “Talsu namsaimnieks” klientiem lūdzam sazināties ar mājas apsaimniekotāju, lai skaidrotu jautājumus par skaitītāja maiņu.

Uzskaites mezglu kontrolieri arī nemainīs vai neuzstādīs jaunus ūdens patēriņa skaitītājus saviem SIA “Talsu ūdens” klientiem dzīvokļu īpašumos. Gadījumā, ja klientam rodas kāda ārkārtas situācija, tad sazinoties ar mums, tas tiks izvērtēts un vienojoties ar klientu, tiks novērsts,  ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Tiek mainīti tikai ievadskaitītāji d/dz mājās un privātmājās
Tiek turpināta  komercuzskaites skaitītāju nomaiņa, uzlikšana daudzdzīvokļu māju ievadmezglos un privātmāju ievadmezglos.

Privātmāju īpašnieki iepriekš tiks sazvanīti un informēti par skaitītāja maiņu. Savstarpēji vienojoties ar klientu, tiks sarunāts laiks, kad veikt skaitītāja nomaiņu, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus darba procesā, maksimāli ievērojot distancēšanos, kā arī ievērojot citus normatīvajos aktos noteiktos preventīvos pasākumus.

Iespēju robežās tiks veiktas pārbaudes par decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu
Uzskaites mezglu kontrolieri, iespēju robežās turpinās veikt pārbaudes par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas pasākumiem. Ja iespējams, sazinoties ar katru klientu un pārliecinoties par iespēju ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus darba procesā, maksimāli ievērojot distancēšanos – tiekoties ar klientiem,  lieto sejas maskas, iespēju robežās tikšanos ieplāno ārtelpās,  kā arī ievēro citus normatīvajos aktos noteiktos preventīvos pasākumus.

SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!