SIA “Talsu ūdens” informē par situāciju Talsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (turpmāk – Talsu NAI) no 2024. gada 23. – 25. martam:

2024. gada 23. marta pēcpusdienā tika saņemts tālruņa zvans no VVD pārstāvja, ka saņemts signāls no iedzīvotājiem, ka Dzelzupes grāvi no Talsu NAI izplūdes ieplūst notekūdeņu dūņas. Talsu NAI darbiniekam, apsekojot izplūdes vietu, notekūdeņu dūņu klātbūtne netika konstatēta. 2024. gada 24. martā pēcpusdienā VVD pārstāve ieradās apsekot Talsu NAI, konstatējot nedaudz duļķainu ūdens sastāvu izplūdē. 2024. gada 25. marta rītā tika uzsākta Talsu NAI tehnoloģiskā procesa pārbaude, lai konstatētu problēmu, kas izraisa periodisku dūņu klātbūtni izplūdē. 25. martā Talsu NAI apsekošanā piedalījās VVD pārstāvis, konstatējot nedaudz duļķainu ūdens sastāvu izplūdē.

Pārbaudot Talsu NAI tehnoloģisko procesu 2024. gada 25. martā konstatēts, ka no 2. kanāla periodiski izplūst dūņas, kas nonāk Dzelzupes grāvī. Iespējams, problēmas cēlonis ir divu dūņu recirkulācijas sūkņu nolietojums, kas jaudas samazināšanās dēļ nespēj pietiekami nodrošināt pilnvērtīgu attīrīšanas procesu.

SIA “Talsu ūdens” operatīvi reaģēja un jau 25. martā tika noslēgts problemātiskais kanāls, notekūdeņu attīrīšanas procesu organizējot caur vienu kanālu. Steidzami tika nomainīti dūņu recirkulācijas sūkņi dūņu recirkulācijas kamerā. Attiecīgi 25. martā Dzelzupes grāvī dūņas vairs nevarēja nonākt.

2024. gada 26. martā SIA “Talsu ūdens” uzsāka pasākumu kopumu, lai optimizētu Talsu NAI darbību un mazinātu iespējamos atkārtotas noplūdes gadījumus. Tika veikta kameras tīrīšana ar hidrodinamisko mašīnu, iztīrot sabiezējumus, lai atvieglotu dūņu recirkulācijas sūkņu darbību, pasūtīti divi papildus recirkulācijas sūkņi (aerācijas procesa pilnveidošanai ), plānotais piegādes laiks – 1 mēnesis. Plānots piesaistīt notekūdeņu attīrīšanas procesa ekspertu – tehnologu, lai izvērtētu iespējamos risinājumus Talsu NAI darbības optimizēšanai,

Talsu NAI izbūvētas 2001. gadā. Kopš iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas nav veikts to kapitālais remonts vai pārbūve, ekspluatācijas laikā veikta atsevišķu iekārtu avārijas remonti un nomaiņa, līdz ar to iekārtas un būves ir tehniski nolietotas un jāveic attīrīšanas iekārtu atjaunošanai un pārbūvei. Jau kopš 2022. gada ir uzsākti izpētes un projektēšanas darbi, lai modernizētu un atjaunotu Talsu NAI, ar funkcionalitāti   atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbūvi plānots uzsākt 2024. gada 4. ceturksnī – 2025. gadā, piesaistot ES finansējumu.

Dalies ar šo ziņu!