Paziņojums
Informējam, ka sekojošās ūdensapgādes sistēmās veiksim profilaktiskos darbus, tādēļ ir iespējami īslaicīgi ūdens padeves pārtraukumi:
Cīruļi, Pūņas – 24.05.2024.
Dundaga, Dursupe, Jaundundaga, Ķūļciems – 27.05.2024.
Kāķīši, Lēdas, Strazde – 28.05.2024.
Jaunpagasts, Kalniņi, – 29.05.2024.

SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!