No 1. novembra daļā Laidzes pagasta – Rocežos, Sārcenē un Laidzes ciemā – ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus nodrošina Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA “Talsu ūdens”. Tas ir nākamais solis, kas sperts, lai pakāpeniski novada teritorijā izveidotu centralizētu pakalpojumu klāstu. Savukārt Laidzes pagasta iedzīvotāji ir ieguvēji, jo šajā teritorijā samazinājies noteiktais ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifs.

Ceļš uz pakalpojumu zonas paplašināšanu sācies jau 2015. gadā – tika veikts ūdens uzskaites audits, apzinot reālo situāciju Laidzes pagastā. SIA “Talsu ūdens” finanšu direktore Solvita Zemīte atklāja, ka pārņemšanas process ir bijis gana sarežģīts. Līdz šim uzņēmumam nebija šādas pieredzes, tādēļ, īstenojot pārņemšanu, bija daudz jāmācās un jāmeklē visām iesaistītajām pusēm pieņemamākie risinājumi. “Liela nozīme reorganizācijas procesā bija iesaistīto pušu komunikācijai un sadarbībai. Uzņēmuma darbinieki devās pieņemšanās pārvaldē, lai iedzīvotājiem piedāvātu iespēju noslēgt līgumu ar SIA “Talsu ūdens” klātienē, nebraucot uz Talsiem. Ļoti ceru, ka nākamā gada janvāri varēsim teikt, ka Laidzes pagasta ūdenssaimniecības pārņemšana ir pabeigta,” teica S. Zemīte.

Šobrīd līgumus par pakalpojumu nodrošināšanu ir noslēguši 33 tiešie abonenti, bet šis process vēl nav noslēdzies. Pagasta iedzīvotāji patlaban par pakalpojumiem norēķināsies par zemāku tarifu. Kamēr tos nodrošināja Laidzes pagasta pārvalde, kombinētais tarifs par ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumiem bija 2,50 eiro (bez PVN) par kubikmetru. Tagad kombinētā tarifa apmērs ir 2,10 eiro (bez PVN) par kubikmetru.

“Šobrīd līdztekus strādājam pie Ģibuļu pagasta pārņemšanas, ko paredzam īstenot jaunā gada sākumā. Drīzumā tiks uzsākti ūdenssaimniecības auditi Valdgales, Īves un Lubes pagastā, kā arī Valdemārpilī,” turpmāko attīstību ieskicēja S. Zemīte.

SIA “Talsu ūdens” iegulda darbu uzņēmuma resursu izvērtēšanā un dažādu jauninājumu ieviešanā, lai ar šī brīža resursiem, paplašinot uzņēmuma apkalpes zonu, spētu apkalpot aizvien vairāk abonentu atbilstošā kvalitātē.

Dalies ar šo ziņu!