372

Finansējuma saņēmējsSIA ‘’Talsu ūdens’’, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’

Iepirkuma procedūras nosaukumsBūvuzraudzības pakalpojumi projekta ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ ietvaros, (ID Nr. TU 2014/02)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Izpildītājām inženiera pienākumi jāpilda atbilstoši Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas (turpmāk tekstā FIDIC) Līgumu noteikumiem un būvuzrauga pienākumus LR Būvniecības likuma izpratnē.

Iepirkuma procedūras nolikumu, nolikumā izdarītos grozījumus Nr.1 un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA ‘’Talsu ūdens’’ administrācijas ēkas 2.stāvā apspriežu zālē, Raiņa ielā 17, Talsos, vai SIA ‘’Talsu ūdens’’ mājas lapā www.talsuudens.lv sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 07.jūlijs līdz plkst.10.00

Projektu ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta’’ līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA ‘’Talsu ūdens’’.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 Ar dokumentiem var iepazīties šeit.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies ar šo ziņu!