372

Paziņojums par grozījumiem Nr.3 iepirkuma procedūras nolikumā

Finansējuma saņēmējs – SIA ‘’Talsu ūdens”, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums – ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta”

Iepirkuma procedūras nosaukums „„Būvdarbi projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta.””, (ID Nr. TU 2014/01)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Talsos saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Iepirkuma procedūras nolikumu, nolikumā izdarītos grozījumus Nr.3 un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00, SIA ‘’Talsu ūdens” administrācijas ēkas 2.stāvā apspriežu zālē, Raiņa ielā 17, Talsos, vai pieprasot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Publiski pieejams SIA ‘’Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv sadaļā Iepirkumi.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 18.jūnijs līdz plkst.10.00

Projektu ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA ‘’Talsu ūdens”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties šeit.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies ar šo ziņu!