372

Finansējuma saņēmējs – SIA “Talsu ūdens”, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums – “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta”

Iepirkuma procedūras nosaukums“Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana 2014. gadā, Talsos”, (ID Nr. TU 2014/01)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Talsos saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Iepirkuma procedūras nolikumu ,nolikumā izdarītos grozījumus Nr.4 un papildus informāciju var saņemtdarba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00,  SIA ‘’Talsu ūdens’’ administrācijas ēkas 2.stāvā apspriežu zālē, Raiņa ielā 17, Talsos, vai pieprasot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Publiski pieejams SIA “Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv sadaļā “Iepirkumi”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 25.jūnijs līdz plkst.10.00

Projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “Talsu ūdens”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties šeit.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies ar šo ziņu!