531Finansējuma saņēmējsSIA “Talsu ūdens”, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” 3DP/3/5/1/1/0/13/IPIA/VARAM/007

Iepirkuma procedūras nosaukums – Būvdarbi projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta”. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Pļavu ielā (posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai), id.Nr. TU 2015/06

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Būvdarbi jāveic saskaņā ar tehnisko projektu, izbūvējot ūdens un kanalizācijas tīklus Pļavu ielā, Talsos – posmā no 9.maija ielas līdz Kļavu ielai. Minētie darbi ir kā papildus darbi Projektā ietaupītā finansējuma apgūšanai.

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA “Talsu ūdens” administrācijas ēkas 2.stāvā apspriežu zālē, Raiņa ielā 17, Talsos, vai iepazīties SIA “Talsu ūdens” mājas lapā www.talsuudens.lv   sadaļā Iepirkumi.

Papildus informāciju var pieprasīt, rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 3.septembris līdz plkst.11.00

Projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA “Talsu ūdens”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 

Būvdarbu iepirkuma nolikums

Vispārīgā daļa

Ekonomikas daļa

Inženierrisinājumu daļa

Jautājumu un atbilžu apkopojums

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalies ar šo ziņu!