372

Finansējuma saņēmējsSIA ‘’Talsu ūdens”, reģistrācijas Nr. 49003000076, Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV – 3201, tālr. 63222216

Investīciju projekta nosaukums‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta”

Iepirkuma procedūras nosaukums‘’Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana 2014. gadā, Talsos”, (ID Nr. TU 2014/01)

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Talsos saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Iepirkuma procedūras nolikumu un papildus informāciju var saņemt – darba dienās no 08.00-12.00 un no 13.00-17.00,  SIA ‘’Talsu ūdens” administrācijas ēkas 2.stāvā apspriežu zālē, Raiņa ielā 17, Talsos, vai pieprasot uz e-pastu info@talsuudens.lv

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 11.jūnijs līdz plkst.10.00

Projektu ‘’Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Talsos, II kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir SIA ‘’Talsu ūdens”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ar Iepirkuma dokumentiem var iepazīties šeit.

Dalies ar šo ziņu!