1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2017.gada 16.novembra lēmumam Nr.1/29
“Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”

Paziņojums par tarifa projektu

SIA “Talsu ūdens”, vienotais reģ. Nr. 49003000076, juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201 2019. gada 19. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Ūdensapgādes pakalpojums  
Talsu novada Talsu pilsētā, Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema teritorijā, Lībagu pagastā, Stendes pilsētā, Laidzes pagastā, Ģibuļu pagastā, Pastendes un Spāres, Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā, Ārlavas pagastā, Valdgales pagastā, Īves pagastā, Sabiles pilsētā, Abavas pagastā, Strazdes pagastā, Virbu pagastā 0.93 1.18 +26.88%
Laucienes pagastā 1.20 1.18 -1.67%
Balgales pagastā 1.18 1.18 0
Ķūļciema pagastā 1.30 1.18 -9.23%
Kanalizācijas pakalpojums  
Talsu novada Talsu pilsētā, Laidzes pagasta Zvirgzdu un Paugurciema teritorijā, Lībagu pagastā, Stendes pilsētā, Laidzes pagastā, Ģibuļu pagastā, Pastendes un Spāres, Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā, Ārlavas pagastā, Valdgales pagastā, Īves pagastā, Sabiles pilsētā, Abavas pagastā, Strazdes pagastā, Virbu pagastā 1.17 1.90 +62.39%
Laucienes pagastā 1.45 1.90 +31.03%
Balgales pagastā 1.64 1.90 +15.85%
Ķūļciema pagastā 1.63 1.90 +16.56%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. februāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar uzņēmuma ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas darbības zonas paplašināšanos Talsu novadā, kas rada darbaspēka, nolietojuma, energoresursu izmaksu pieaugumu, kurš vairs nav nosedzams ar esošajiem uzņēmuma ieņēmumiem par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Talsu ūdens” administrācijas telpās, Raiņa ielā 17, Talsos, plkst. 8.00-17.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Talsu ūdens” klientu apkalpošanas speciālisti Ilzi Vītolu, tālruņa numurs: 63222216,  elektroniskā pasta adrese: info@talsuudens.lv .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Talsu ūdens”, pasta adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201, elektroniskā pasta adrese: info@talsuudens.lv., kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

* Aili aizpilda, ja iepriekš jau apstiprināts tarifs.

Publikācija Latvijas Vēstnesī

Dalies ar šo ziņu!