SIA “Talsu ūdens”, vienotais reģ. Nr. 49003000076, juridiskā adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201, 2022. gada 20. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs

no 2023. gada 1. janvāra – 2023. gada 30. aprīlim

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%) Piedāvātais tarifs

no 2023. gada 1. maija

(bez PVN)

 

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojums
Talsu novada Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētās, Laidzes, Lībagu pagastā, Ģibuļu pagasta Pastendes un Spāres ciemā, Ārlavas, Lubes, Valdgales, Īves, Strazdes, Virbu, Abavas, Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastos 1.18 1.70 +44% 1.77 +50%
Kanalizācijas pakalpojums
Talsu novada Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabiles pilsētās, Laidzes, Lībagu pagastā, Ģibuļu pagasta Pastendes un Spāres ciemā, Ārlavas, Lubes, Valdgales, Īves, Strazdes, Virbu, Abavas, Laucienes, Balgales un Ķūļciema pagastos 1.89 3.07 +62.43% 3.26 +72.49%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. februāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām, tostarp elektroenerģijas iegādes un degvielas cenas palielināšanos, kas vairs nav nosedzams ar esošajiem uzņēmuma darbības apjomiem.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projektu lietotājs var SIA “Talsu ūdens” administrācijas telpās, Raiņa ielā 17, Talsos, no plkst. 8.00 līdz 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Talsu ūdens” klientu apkalpošanas speciālisti Ilzi Vītolu, tālr. 63222216, elektroniskā pasta adrese: info@talsuudens.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Talsu ūdens”, pasta adrese: Raiņa iela 17, Talsi, Talsu novads, LV-3201, elektroniskā pasta adrese: info@talsuudens.lv , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Skatīt Latvijas Vēstnesis

Dalies ar šo ziņu!