SIA “Talsu ūdens” veic nepieciešamos darbus, lai drīzumā iesniegtu projekta pieteikumu ūdenssaimniecības attīstības Stendē veicināšanai. Šobrīd noslēdzies iepirkumu konkurss par būvprojekta izstrādi kanalizācijas tīklu, spiedvadu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei Stendē.
Šīs aktivitātes paredzēts veikt, piesaistot Kohēzijas fonda finansējumu projekta “Stendes pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” realizēšanai. Projektam pieejamais maksimālais finansējums noteikts 1 522 563 eiro apmērā. Projekta iesniegums jāiesniedz līdz 4. augustam.

Īstenojot plānoto, paredzēti 90 jauni pieslēgumi centrāliem kanalizācijas tīkliem. Līdztekus projekta aktivitātēm SIA “Talsu ūdens” meklēs iespēju rekonstruēt Stendes pilsētas ūdensapgādes tīklus.

Patlaban ir izstrādāts topogrāfiskais plāns, drīzumā tiks uzsākta tehniskā projekta izstrāde un aptaujāti Stendes pilsētas iedzīvotāji, vai tie vēlēsies pieslēgties jaunizbūvētajiem tīkliem.

Plānots, ka ūdenssaimniecības projekta aktivitātes skars Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielas iedzīvotājus.

Dalies ar šo ziņu!