LOGO

SIA “Talsu ūdens” š.g. augustā uzsāka realizēt projektu Stendes pilsētā, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Stendē, II kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/018. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti Stendes pilsētā – Aspazijas, Brīvības, Liepu, Ozolu, Pionieru, Robežu, Rožu, Saules un Talsu ielās.

Projekta ietvaros būvdarbus veic SIA “Ostas celtnieks”, bet kā apakšuzņēmējs darbojas SIA “SAN B”. Satiksmes organizācijas un ceļa zīmju izvietošanu Stendes pilsētā nodrošina būvnieks.

Vispirms būvdarbi tika uzsākti Liepu, Rožu un Ozolu ielās, šobrīd darbi tiek veikti Talsu ielā un turpinās Liepu ielā.

Līdz 2018. gada 23. oktobrim Rožu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 550m, kanalizācijas cauruļvads 550m. Rožu ielā cauruļvadu izbūves darbi ir pabeigti un ir uzsākta seguma atjaunošana.

Ozolu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 271m, kanalizācijas 221m, kanalizācijas spiedvads 55m. Liepu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 485m, kanalizācijas cauruļvadi 475m. Savukārt, Talsu ielā izbūvēts maģistrālais ūdensvads 43m, kanalizācijas cauruļvadi 43m.

Informējam iedzīvotājus, ka projektā plānotie darbi turpināsies 2018. gada nogalē un 2019. gada sākumā, kad plānots izbūvēt galvenos maģistrālos tīklus ar pieslēgumu vietām. Pieslēgties maģistrālajiem tīkliem būs iespējams, sākot no 2019. gada maija un vasaras mēnešos, bet būvdarbu nobeigumā paredzēti ielu seguma atjaunošanas un labiekārtošanas darbi.

SIA “Talsu ūdens” aicina Stendes iedzīvotājus būt saprotošiem par īslaicīgajiem ūdens piegādes pārtraukumiem un atsevišķiem ierobežojumiem piekļuvei dzīvesvietās, veicot projekta būvdarbus.

 

Projektu finansē Eiropas Savienība, bet administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Dalies ar šo ziņu!