2019. gada septembrī Valsts kontrole (VK) uzsāka revīziju Talsu novadā, lai noskaidrotu, vai Talsu novada pašvaldība pārvalda kapitālsabiedrības, sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem. Šodien, 17. septembrī revīzijas ziņojums ir publiskots, un iedzīvotāji plkst. 18.00 ir gaidīti uz tikšanos ar VK pārstāvjiem un domes un pašvaldības vadību Talsu tautas namā.

Revīzijas laikā tika izvērtēta Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldība un piecu Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību darbība no 2017. līdz 2019. gadam (SIA “Talsu televīzija”, SIA “Talsu ūdens”, SIA “Talsu namsaimnieks”, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”, SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”).

Talsu novada pašvaldība Valsts kontroles revīzijas ziņojumu uztver kā noderīgu un kvalitatīvu rokasgrāmatu, kurā ieteikti risinājumi, kā uzlabot un sakārtot kapitālsabiedrību pārraudzību un to darbību padarīt caurskatāmāku.

Iepazīstoties ar VK revīzijas ziņojumu, Talsu novada pašvaldība ir uzņēmusies lielu darba apjomu gada laikā: ieviest 15 VK norādītos ieteikumus. Tas ir nepieciešams, lai Talsu novada iedzīvotāji varētu būt droši, ka pašvaldības kapitāldaļu uzņēmumi strādā iedzīvotāju interesēs, tas ir, nodrošina kvalitatīvus pakalpojumus par ekonomiski pamatotiem izcenojumiem.

Talsu novada pašvaldība ir izstrādājusi konkrētus rīcības soļus, kas palīdzēs novērst revīzijas ziņojumā konstatētās nepilnības. Pirmais no tiem: pašvaldībā nepieciešams izveidot Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļu, kas turpmāk realizēs kapitālsabiedrību pārvaldību.

Jāapzinās, ka Talsu novada pašvaldībai praktiski no nulles ir jāizveido kapitālsabiedrību pārraudzības sistēma, jo ir būtiski mainījies gan pašvaldības, gan valstiskais redzējums, gan normatīvo aktu bāze. Viennozīmīgi kapitālsabiedrību pārraudzību nav pozitīvi ietekmējusi biežā kapitāldaļu turētāju maiņa un deputātu politiskā ietekme. Tas ir kavējis ne tikai pārraudzības kvalitāti, bet arī pašu uzņēmumu attīstību un pārliecību par izvirzīto mērķu dzīvotspēju ilgtermiņā.

Tālāk Talsu novada pašvaldība izstrādās atsevišķu ieteikumu ieviešanas plānu katram kapitālsabiedrības uzņēmumam, un jau tagad ir sastādīts 15 Talsu novada pašvaldības ieteikumu laika ieviešanas grafiks.

Valsts kontroles revīzijas gala ziņojums

Dalies ar šo ziņu!