Informējam SIA “Talsu ūdens” klientus, kuriem nav iespējams ūdenssaimniecības rēķinus apmaksāt internetbankā, to ir iespējams izdarīt veikalā “MAXIMA”, kā arī Latvijas Pasta nodaļās.
Veicot apmaksu, jāuzrāda rēķins. Komisijas maksas 0,50 EUR.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”, tālr.: 63222216

Dalies ar šo ziņu!