Nosaukums: SIA “TALSU ŪDENS”

Juridiskā adrese: Talsu nov., Talsi, Raiņa iela 17 LV-3201
Faktiskā adrese: Raiņa 17, Talsi, Talsu nov. LV-3201

Reģistrācijas numurs: 49003000076
PVN: LV49003000076
Reģistrācijas datums: 23.04.1991

Norēķinu konti:

AS SEB banka, kods: UNLALV2X, Konts: LV71UNLA0028700609011

AS Swedbank, kods: HABALV22, Konts: LV54HABA0551020746181

AS Citadele banka, kods: PARXLV22, Konts: LV41PARX0019031110001

Mūsu atrašānās vieta kartē: