362

Lai sakārtotu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sfēru novadā, tiek reorganizētas Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Siltumiņš”, SIA „Stendes nami” un SIA „Talsu ūdens”. Taču SIA „Stendes nami” un SIA „Siltumiņš” pievienošana SIA „Talsu ūdens” būs iespējama tikai tādā gadījumā, ja pēc reorganizācijas kapitālsabiedrības pamatkapitāls tiks palielināts par 131 500 Ls jeb 187 107,64 EUR, Talsu novada domes Tautsaimniecības komitejas deputātus informēja SIA auditorfirmas “Kaņepe un partneri” zvērinātā revidente Marija Kaņepe.

M. Kaņepe veikusi kapitālsabiedrību finanšu revīziju pēc kuras secināts, ka šāds ieguldījums ir galvenais priekšnosacījums, lai veiksmīgi noslēgtu reorganizācijas procesu un jaunais uzņēmums spētu sekmīgi strādāt – SIA „Talsu ūdens” pēc reorganizācijas pārņems abu kapitālsabiedrību zaudējumus, ko bez pamatkapitāla palielinājuma nespēs segt no saviem līdzekļiem.

Revidentei līdz nākamā gada 15. janvārim jāsniedz atzinums par reorganizācijas procesa iespējamību – atzinums būs pozitīvs tikai tādā gadījumā, ja uzņēmums pēc reorganizācijas būs spējīgs darboties vismaz vienu gadu. „Pēdējos trīs gadus SIA „Talsu ūdens” strādā ar zaudējumiem. Pēc reorganizācijas uzņēmums pārņems arī SIA „Stendes nami” un SIA „Siltumiņš” iepriekšējo gadu zaudējumus, kas kopā veido vairāk kā 260 000 latu. Šādā situācijā uzņēmums nebūs dzīvotspējīgs, tāpēc vajadzīga pamatkapitāla palielināšana, kas segs vismaz pusi no šīs summas,” uzsvēra revidente.

Pēc iepazīšanās ar abu kapitālsabiedrību darbību revidente konstatējusi, ka reorganizācijas process ir neizbēgams, jo abas kapitālsabiedrības darbojušās pēc neadekvāti zema tarifa, kas nav sedzis sniegto pakalpojumu izmaksas – šādos apstākļos uzņēmums nav spējīgs pastāvēt. Abās kapitālsabiedrībās konstatēta arī īpatnēja rēķinu izrakstīšanas kārtība – rēķini par pakalpojuma sniegšanu izrakstīti tām privātpersonām, kas kasē iemaksājuši naudu „pēc fakta”. SIA „Siltumiņš” ir tādi klienti, kuri par pakalpojumu nav norēķinājušies pat trīs gadu garumā – ja klients pats nepainteresējās, rēķins par pakalpojumu tā arī netika izrakstīts. Vēl konstatēts, ka SIA „Siltumiņš” par dažādiem pakalpojumiem ir parādā tā kapitāldaļu turētājam – Talsu novada pašvaldībai. Konstatētas neatbilstības arī saistībā uz kapitālsabiedrības materiālajām vērtībām.

Revidente prognozē, ka situācija uzlabosies, kad tiks apstiprināts jaunais pakalpojuma izmaksām atbilstošais tarifs, kas ietvers visas trīs apkalpojamās zonas. SIA „Stendes nami” tarifu nav palielinājuši vairākus gadus, SIA „Siltumiņš” tarifu palielinājis no š.g. 1. decembra, taču tas nepalīdzēs segt aizvadīto gadu zaudējumus.

SIA „Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Dāvis Kalmanis deputātus informēja, ka uzņēmuma zaudējumi šobrīd katru mēnesi ir astoņu līdz desmit tūkstošu latu apmērā. Zaudējumi skaidrojami gan ar nepietiekami elastīgu uzņēmuma darbību, gan ar pavasarī atcelto ikmēneša abonēšanas maksu tiem klientiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji. Kā pozitīvu tendenci uzņēmuma vadītājs minēja to, ka pastiprinātas abonentu kontroles rezultātā, ūdens zudumi dažu mēnešu laikā samazināti no 31% uz 27%, noslēgti daudzi jauni līgumi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu veikšanu, kā arī palielinājušies asenizācijas sniegtie pakalpojumi par 10%.

„Ilgstoši strādājot ar tarifu, kurš nenosedz pamatizdevumus „SIA „Talsu ūdens” nav bijusi izdevība uzkrāt resursu rezerves, lai nosegtu iesāktās reorganizācijas rezultātā pievienojamo kapitālsabiedrību „pazaudēto” pašu kapitālu, kas kopā veido vairāk kā 260 tūkstošus latu. Skaidrs, ka pamatu pamatos abi uzņēmumi savu darbību nodrošinājuši nevis ar saimniecisko darbību, bet gan pašvaldības budžeta naudu. Šī mīnusu krāšana ir jābeidz,” uzsvēra SIA „Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs.

Jautājumu par pamatkapitāla palielināšanu Tautsaimniecības un Finanšu komitejas deputāti virzījuši tālāk uz izskatīšanu š.g. 28. decembrī domes sēdē.

Informāciju sagatavoja:

Ivonna Vicinska,

Izpilddirektora padomniece sabiedrisko attiecību jomā

Dalies ar šo ziņu!