ROJAS PAGASTA ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU PĀRŅEMŠANA – SIA «ROJAS DzKU» REORGANIZĀCIJA NO 2024. GADA 1. AUGUSTA

 • Talsu novada domes 2023.gada 24.februāra lēmums Nr. 84 «Par SIA «TALSU NAMSAIMNIEKS», SIA «TALSU ŪDENS» un SIA «Rojas DzKU» reorganizācijas uzsākšanu» sadalot SIA “Rojas DzKU un ūdenssaimniecības funkciju nododot SIA “TALSU ŪDENS”; siltumapgādes un apsaimniekošanas funkciju – SIA «TALSU NAMSAIMNIEKS»;
 • Talsu novada pašvaldības iecere, ka novada teritorijā ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz viens pakalpojuma sniedzējs;
 • SIA «TALSU ŪDENS» uzsāks sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus Rojas pagastā no 2024. gada 1. augusta.

IEVĒRĪBAI: Ja klients dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā – ūdenssaimniecības pakalpojumu turpmāk nodrošinās SIA «TALSU NAMSAIMNIEKS vai cits apsaimniekotājs, savukārt, ja klients dzīvo privātmājā vai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kur ir tiešie norēķini – ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošinās SIA “TALSU ŪDENS”.

Klientu apkalpošanu klātienē tiks nodrošināta:
Rojā – Selgas iela 8, Roja, Talsu nov.
Pirmdien: 8:00-18:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
Otrdiena – ceturtdiena: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
Piektdiena: 8:00-15:00 bez pusdienas pārtraukuma
Tālrunis – 63232236; E-pasts: info@talsuudens.lv

Talsos – Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov.
Katru darba dienu: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
Tālrunis – 63222216; E-pasts: info@talsuudens.lv

Pārslēgt līgumu būs iespējams no 15.07.2024. (privātmāju īpašnieki un daudzdzīvokļu mājas ar tiešajiem norēķiniem):

 • SIA «TALSU ŪDENS» birojā
  Talsos – Raiņa iela 17, Talsi, Talsu nov.
  Katru darba dienu: 8:00-17:00 (12:00-13:00 pusdienas pārtraukums)
  Tālrunis – 63222216
 • Rojā – Selgas iela 8, Roja, Talsu nov.
  Trešdien: 9:00-17:00;
  Ceturtdien: 9:00-17:00.
  Tālrunis – 25778237
  E-pasts: laura.gulbe@talsuudens.lv

  Līdzi jāņem:
  Personu apliecinošs dokuments;
  Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  Nomas vai īres līgums;
  Pilnvaras kopija.

  Iesniedzot dokumentus elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: info@talsuudens.lv

Skaitītāja rādījumu ziņošana:

Skaitītāju rādījumu ziņošana par jūlija mēnesī patērēto ūdeni, kā arī norēķināšanās par jūlijā saņemtajiem pakalpojumiem būs ar SIA «Rojas DzKU» kā līdz šim.

! Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu ziņošanas periods jau par augusta mēneša ūdens patēriņu būs jāziņo sākot no 25. augusta līdz mēneša pēdējai dienai SIA «TALSU ŪDENS».

 Skaitītāju rādījumu ziņošanas veidi: Bill.me vai telefoniski: 63222216; E-pasts: info@talsuudens.lv

Informatīvs materiāls
Sapulce Rojā – prezentācija

SIA “TALSU ŪDENS”

Dalies ar šo ziņu!