2018. gada 13. decembrī Talsu novada dome pieņēma lēmumu Nr. 544 “Par Balgales pagasta pārvaldes, Ķūļciema pagasta pārvaldes, Laucienes pagasta pārvaldes ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens”, lai nodrošinātu vienotu risinājumu novada komunālās saimniecības darbībā”.

Informējam un aicinām pagasta iedzīvotājus, kam līdz šim pakalpojumu nodrošināja PAGASTA PĀRVALDE, pārslēgt līgumu un ierasties uz tikšanos ar SIA “Talsu ūdens” pārstāvi, lai noskaidrotu sev interesējošus jautājumus un uzzinātu jauno ziņošanas un norēķinu kārtību.

Ierastā kārtība nemainīsies to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ko apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks” vai cits apsaimniekotājs – mainīsies tikai ūdenssaimniecības tarifs.

SIA “Talsu ūdens” organizēs tikšanos ar iedzīvotājiem un iespēju noslēgt līgumus –

Laucienes pagastā (t.sk. Pļavas un Šķēde)

š.g. 15. oktobrī no plkst. 13:00 – 18:00 slēgt līgumu (pārvaldes telpās),

š.g. 15. oktobrī, plkst. 17:30 tikšanās ar SIA “Talsu ūdens” valdes locekli Igoru Kudi (pārvaldes telpās)

š.g. 29. oktobrī no plkst. 10:00 – 14:00 slēgt līgumu (pārvaldes telpās)

Balgales pagasta Dursupē

š.g. 17. oktobrī, plkst. 17:30 tikšanās ar SIA “Talsu ūdens” valdes locekli Igoru Kudi (pārvaldes telpās)

š.g. 18. oktobrī no plkst. 10:00 – 15:00 slēgt līgumu (pārvaldes telpās)

Ķūļciema pagastā

š.g. 22. oktobrī, plkst. 17:30 tikšanās ar SIA “Talsu ūdens” valdes locekli Igoru Kudi (Brīvā laika pavadīšanas centrā)

š.g. 22. oktobrī no plkst. 10:00 – 18:30 slēgt līgumu (Brīvā laika pavadīšanas centrā)

 Lai pārslēgtu līgumu, līdzi jāņem:

  1. Personu apliecinošs dokuments,
  2. Zemesgrāmatas apliecības kopija,
  3. Nomas vai īres līgums, Pilnvaras kopija.

Līgumu pārslēgt iespējams arī Talsos, Raiņa ielā 17, SIA “Talsu ūdens” birojā, darba dienās no plkst. 8:30 – 12:00 / 13:00 – 17:00, līdz 2019. gada 15. novembrim.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar SIA “Talsu ūdens” pa tālruni: 63222216

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!