SIA “Talsu ūdens” jau informēja, ka 30. septembra vēlā pēcpusdienā SIA “Talsu ūdens” saņēma apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Adax 2” paziņojumu par līguma pārtraukšanu ar SIA “Talsu ūdens” par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 23 daudzdzīvokļu mājām Talsos, Stendē un Lībagu pagastā.  SIA “Talsu ūdens” reaģēja nekavējoties: visas 23 SIA “Adax 2” apsaimniekotās daudzdzīvokļu mājas tika apsekotas un reģistrēti māju ievadskaitītāju rādījumi, par to sastādot aktu, savukārt iedzīvotāji informēti par šādu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Adax 2” rīcību.  Tomēr SIA “Talsu ūdens” uzsver – daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ūdenssaimniecības pakalpojumus turpinās nodrošināt kā līdz šim, neskatoties uz pārrunām ar SIA “Adax 2” par turpmāko norēķinu un parādu atgūšanas procesu.

SIA “Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Igors Kude informēja, ka šobrīd SIA “Adax 2” 23 apsaimniekoto māju iedzīvotāji ir aicināti organizēt iedzīvotāju kopsapulces, lai lemtu par tālāko rīcību. SIA “Talsu ūdens” aicina SIA “Adax 2” apsaimniekoto māju pārstāvjus (māju vecākos) sazināties ar uzņēmumu, lai vienotos par tālāko rīcību ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanā – tālrunis 63222216. Tāpat SIA “Talsu ūdens” piedāvā māju pārstāvjiem saņemt izziņu par mājai uzkrāto parādu apmēru un lūdz informēt par iedzīvotāju kopsapulču rīkošanu – SIA “Talsu ūdens” speciālisti ir gatavi tajās piedalīties, lai kopā rastu problēmas risinājumu. Iespējas ir vairākas: iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki) var izvēlēties tiešos norēķinus ar SIA “Talsu ūdens”, izvēlēties citu apsaimniekotāju vai arī pieņemt lēmumu apsaimniekošanas funkcijas veikt paši.

Patlaban SIA “Adax 2” ir pārkāpis Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, Dzīvokļa īpašuma likumā un Ministra kabineta noteikumos Nr. 174 noteikto kārtību, vienpersoniski, bez dzīvokļu īpašnieku lēmumiem, laužot līgumu ar SIA “Talsu ūdens”. Lai arī SIA “Talsu ūdens”, domājot par iedzīvotāju interesēm, turpina ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, tomēr ūdensapgādes atslēgšanas gadījumā tieši apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību. Mājas pārvaldniekam, šajā gadījumā SIA “Adax 2”, iedzīvotāji, kā tas noteikts normatīvajos aktos un apsaimniekošanas līgumos, jānodrošina ar dzeramo ūdeni– tas, ka to šobrīd turpina veikt SIA “Talsu ūdens”, ir uzņēmuma brīvprātīga iniciatīva nesagādāt liekus sarežģījumus novada iedzīvotājiem.

Savukārt Talsu novada pašvaldība ir gatava iedzīvotājus nodrošināt ar piemērotām telpām, kopsapulču sasaukšanai. Iedzīvotājiem jāvēršas pie mājas vecākā vai arī pašiem jāsazinās ar attiecīgās teritorijas pārvaldes vadītāju.

Dalies ar šo ziņu!