440

Pēc uzņēmuma reorganizācijas SIA „Talsu ūdens” šobrīd pārslēdz līgumus ar ēku apsaimniekotājiem Lībagu un Stendes zonā. Vienīgais no apsaimniekotājiem, kurš atsakās līgumu parakstīt un apdraud ūdens piegādi saviem klientiem, ir SIA „Adax 2”.

SIA „Talsu ūdens” apgādā ar ūdeni 23 SIA „Adax 2” apsaimniekotās mājas Talsu un Stendes pilsētās, kā arī Lībagu pagasta Dižstendē, Mundigciemā un Birzmaļu ciemā. Pārslēdzot līgumus par ūdensapgādi, kanalizācijas novadīšanu un asenizācijas pakalpojumiem, kas iepriekš bija noslēgti ar SIA „Stendes nami” un SIA „Siltumiņš”, apsaimniekotājam bija vairāki iebildumi. SIA „Talsu ūdens” līgumus vēlreiz pārskatīja un dažos punktos piekāpās, taču SIA „Adax 2” no parakstīšanas izvairās jau vairākus mēnešus, līdz beidzot pēdējais termiņš – 13.augusts – ir nokavēts. Un tas nozīmē, ka šī apsaimniekotāja klienti var palikt bez ūdensapgādes.

„Nelieli iebildumi par līgumiem bija arī citiem apsaimniekotājiem, taču, savstarpēji komunicējot, visu labojam vai plānojam, kā nepieciešamās lietas varam sakārtot nākotnē. Taču ar SIA „Adax 2” dialogs neveidojās un radās sajūta, ka viņi to neuztver nopietni,” saka SIA „Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Dāvis Kalmanis.

Nereti SIA „Adax 2” apsaimniekoto māju iedzīvotāji izvēlas, lai SIA „Talsu ūdens” speciālisti viņu dzīvokļos uzliek ūdens patēriņa skaitītājus. Tālāk SIA „Adax 2” darbinieki tos pārbauda, akceptē un noplombē, bet iedzīvotājam par šo plombēšanas pakalpojumu jāmaksā. SIA „Talsu ūdens” uzskata, ka tas ir dubults darbs un iedzīvotājiem liekas papildus izmaksas, tāpēc kā risinājumu SIA „Adax 2” piedāvāja noslēgt sadarbības līgumu par ūdens uzskaites mezglu apsaimniekošanu – ar līguma parakstīšanu apsaimniekotājs akceptētu SIA „Talsu ūdens” speciālistu darbu, un tas gan iedzīvotājiem ļautu ietaupīt, gan taupītu SIA „Adax 2” darbinieku laiku. Taču arī šo sadarbības piedāvājumu apsaimniekotājs nav akceptējis.

Tāpat SIA „Adax 2” parāds par piegādāto ūdeni pašam uzņēmumam un viņa klientiem, šobrīd jau gandrīz sasniedz 50 000 eiro. Apsaimniekotājs norāda, ka parāds veidojas, jo iedzīvotāji viņam nesamaksā par patērēto ūdeni, taču SIA „Talsu ūdens” par šo faktu nevar pārliecināties, jo jau vairākus mēnešus SIA „Adax 2” nevar parādīt debitoru atšifrējumu.

Šobrīd SIA „Talsu ūdens” informēs Talsu novada pašvaldību par radušos situāciju un brīdinās SIA „Adax 2” klientus – ja netiks panākta vienošanās, tad pastāv risks, ka SIA „Adax 2” apsaimniekotajām mājām var tikt pārtraukta ūdens piegāde.

Dalies ar šo ziņu!