427

No 11.jūlija SIA „Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Dāvis Kalmanis pilda arī SIA „Stendes nami” valdes locekļa pienākumus. Viņa uzdevums ir pabeigt uzņēmuma reorganizāciju, kas šobrīd aizkavējusies jau no jūnija.

2013.gada sākumā, kad SIA „Stendes nami” atradās maksātnespējas priekšā un vairāku auditā atklāto pārkāpumu dēļ uzņēmuma kapitāldaļu turētājs – Talsu novada domes priekšsēdētājs – no amata atbrīvoja valdes locekli Uldi Rozenbergu, viņa pienākumus uzņēmās toreizējais uzņēmuma rīkotājdirektors Andris Skolmeistars. Šī gada sākumā viņš sāka strādāt arī kā SIA „Talsu ūdens” Stendes servisa centra vadītājs, taču neizturēja pārbaudes laiku un amatu zaudēja. No aprīļa beigām A. Skolmeistars atradās uz slimības lapas, un tagad veselības problēmu dēļ lūdzis sevi atbrīvot arī no SIA „Stendes nami” valdes locekļa pienākumu pildīšanas. Ar kapitāldaļu turētāja, Talsu novada domes priekšsēdētāja Aivara Lācara, lēmumu par jauno valdes locekli iecelts Dāvis Kalmanis.

Ilgstošās A.Skolmeistara prombūtnes laikā ir iekavējusies vairāku svarīgu dokumentu parakstīšana, tāpēc paredzētajā termiņā nav pabeigti SIA „Stendes nami” reorganizācija. Tas savukārt bremzē visu SIA „Talsu ūdens” pārraudzībā esošo tarifa zonu apvienošanu vienā un jauna tarifu plāna iesniegšanu sabiedrisko pakalpojumu regulatoram. Līdz šim gan SIA „Stendes nami”, gan SIA „Siltumiņš”, kas tagad pievienoti SIA „Talsu ūdens”, strādājuši ar neadekvāti zemu tarifu, kas nav sedzis sniegto pakalpojumu izmaksas un uzņēmumi ilgstoši strādājuši ar lieliem zaudējumiem.

Šobrīd SIA „Stendes nami” jaunais valdes loceklis uzņēmuma reorganizācijai nepieciešamos dokumentus jau parakstījis un nosūtījis LR Uzņēmumu reģistram.

Dalies ar šo ziņu!