529Ar 4.augustu darba attiecības uzņēmumā pārtraucis līdzšinējais SIA „Talsu ūdens” abonentdaļas vadītājs un valdes loceklis Dāvis Kalmanis. Par nākamo valdes locekļa kandidātu lems Talsu novada pašvaldība, bet tikmēr darbu valdē turpina Māra Rozīte un valdes priekšsēdētājs Igors Kude.

Dāvis Kalmanis abonentdaļas vadītāja pienākumus pildīja no šā gada sākuma, kad pēc SIA „Talsu ūdens” kapitāldaļu turētājas – Talsu novada pašvaldības – lēmuma viņš zaudēja valdes priekšsēdētāja amatu. Šobrīd darbu uzņēmumā D.Kalmanis pārtaucis pēc abpusējas vienošanās.

/Foto: www.talsuvestis.lv/

Dalies ar šo ziņu!