Jau aizvadītajā gadā Talsu novada dome pieņēma lēmumu par Laidzes un Ģibuļu pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens”. Tādā veidā Talsu novada pašvaldība pakāpeniski virzās uz modeli, kad visā novadā būs viens sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ūdenssaimniecības jomā– šajā gadījumā Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums.

Pieņemtais Talsu novada domes lēmums, kā pastāstīja SIA “Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Igors Kude, ietver ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju pārņemšanu, lai tā nodrošinātu vienotu risinājumu novada komunālās saimniecības darbībā.

Jau 2014. gada martā noslēgtais deleģēšanas līgums paredz, ka SIA “Talsu ūdens” komunālie pakalpojumi jāorganizē visā novada administratīvajā teritorijā. Šobrīd uzņēmums ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina Talsos, Zvirgzdos Laidzes pagastā un Paugurciemā, Dižstendē un Mundigciemā, kā arī Stendē. Kopš 2015. gada 1. augusta šajās teritorijās ieviests vienotais ūdens un kanalizācijas tarifs.

Lai saprastu,

kādā stāvoklī ir Laidzes un Ģibuļu pagasta ūdenssaimniecība un pārņemšanas procesu varētu organizēt likumā noteiktajā kārtībā, 2015. gada jūlijā tika pieņemts lēmums par ūdens uzskaites auditu abās teritorijās.

“Šobrīd audits abās pārvaldēs ir noslēdzies. Esam apzinājuši, kādā stāvoklī ir ūdenssaimniecība gan Laidzē, gan Ģibuļos, esam sapratuši to vājās vietas un zinām, kādā virzienā mums ir jāstrādā tālāk,” paskaidroja I. Kude.

Lai arī ūdenssaimniecības atjaunošanai pirmā Talsu novada sasaukuma laikā Laidzē un Ģibuļos tika īstenoti ūdenssaimniecības projekti, tomēr tie ne vienmēr ir spējuši atrisināt visas ūdenssaimniecības jomas problēmas. Projekti īstenoti tikai atsevišķos pagastu ciemos, līdz ar to ūdenssaimniecības pakalpojumi visās centralizētās ūdensapgādes teritorijās nav vienlīdz kvalitatīvi. Audits atklājis, ka trūkst precīzu datu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un infrastruktūru, kas izbūvēta vēl bijušajos kolhozu laikos, vietām nav datu par dzeramā ūdens kvalitāti, nepieciešami uzlabojumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu funkcionēšanā un ūdens patēriņa uzskaitē, kā arī jānodrošina sistemātisks darbs ar pakalpojumu saņēmējiem, jo ir ievērojams parādu apjoms.

Viena no aktuālajām problēmām novadā ir arī pieslēgumu skaits centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, kas izbūvēti, piesaistot Eiropas Savienības projektu finansējumu. “Šī ir problēma, ar ko saskaras visi ūdenssaimniecības projektu realizētāji. Šobrīd gatavojam priekšlikumus Talsu novada domei, kā kopā varam risināt šo jautājumu. Galvenokārt iedzīvotāju nevēlēšanās pieslēgties centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai ir izskaidrojama ar ierobežoto finansējumu. Šī problēma kopā ar pašvaldību būs jārisina,” teica I. Kude.

 “Vienota komunālo pakalpojumu modeļa ieviešana nav vienkāršs solis –

jāmeklē risinājums, kā nodrošināt kvalitatīvus un izmaksu ziņā samērīgus pakalpojumus, bet tajā pašā laikā neradīt zaudējumus uzņēmumam,” bilda I. Kude.

Jauno kārtību Laidzē un Ģibuļos paredzēts pilnībā ieviest līdz rudenim.

Jau šogad ir plānots iet vēl tālāk – uzsākt auditu Valdgalē, Īvē, Lubē un Valdemārpilī, lai jau nākamajā gadā vienotais komunālo pakalpojumu nodrošināšanas modelis sāktu darboties arī šajās teritorijās.

Dalies ar šo ziņu!