Nolūkā aktualizēt izmaksu izcenojumus SIA “Talsu ūdens” maksas pakalpojumiem, lai noteiktu atbilstošas izmaksas degvielas izmaksu, kā arī citu izmaksu pieauguma rezultātā, informējam, ka no š.g. 1. augusta vairākiem pakalpojumiem mainīsies cenas. Sīkākai informācijai Jaunais cenrādis.

Vienas no būtiskākajam izmaiņām būs inženiertīklu vienkāršotās tehniskās shēmas izstrāde ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam (tehnisko noteikumu izsniegšana) : līdz šim pakalpojums izmaksā EUR 8,60 (ar PVN),  bet sākot ar 1. augustu – EUR 18,77 (ar PVN). Cenu kāpums skaidrojams ar to ka šim pakalpojumam tika pārrēķināts tehniskās shēmas  sagatavošanai nepieciešamais laiks.

Degvielas cenu pieauguma dēļ mainīsies transporta izmaksas asenizācijas pakalpojumiem.

Ja klients pakalpojumu vēlas saņemt ārpus noteiktā grafika, vai pakalpojums tiek sniegts ārpus SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonas, tad par sniegto pakalpojumu papildus tiks aprēķināti nobrauktie kilometri (turp un atpakaļ) līdz šim tie bija EUR 0,87 (ar PVN) par 1 kilometru, jaunā cena būs EUR 2,55 (ar PVN) par 1 kilometru.

Atgādinām, ka asenizācijas pakalpojumu grafiks, kad netiek papildus rēķināta samaksa par kilometriem ir:

TALSI KATRU DARBA DIENU
Sabiles pilsētā un Abavas pagastā KATRU OTRO OTRDIENU (2 X MĒNESĪ)
Balgales pagastā, Laucienes pagastā un Ķūļciema pagastā OTRDIENAS, kad asenizācijas pakalpojumi netiek sniegti Sabiles pilsētā un Abavas pagastā (2X MĒNESĪ)
Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā, un Valdgales pagastā TREŠDIENAS
Stendes pilsētā un Ģibuļu pagastā CETURTDIENAS
Lībagu pagastā, Laidzes pagastā, Strazdes pagastā un Virbu pagastā PIEKTDIENĀS

Mainīsies arī maksa par ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņu (verificēšana). Tabulā ir norādītas jaunās cenas.

Ūdens skaitītāju nomaiņa
Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena kopā (EUR)
Esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret verificētu ŪPS, noņemtais ŪPS paliek pakalpojuma sniedzējam (aukstais, karstais)
DM 15 dzīvokļu tipa – 1 gb gab. 13,22 2,78 16,00
DM 20 dzīvokļu tipa – 1 gb gab. 16,53 3,47 20,00
Esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret verificētu ŪPS, noņemtais ŪPS paliek pakalpojuma ņēmējam (aukstais, karstais)
DM 15 dzīvokļu tipa – 1 gb gab. 15,70 3,30 19,00
DM 20 dzīvokļu tipa – 1 gb gab. 20,66 4,34 25,00
Esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ŪPS, noņemtais ŪPS paliek pakalpojuma sniedzējam (aukstais, karstais)
DM 15 dzīvokļu tipa – 1 gb gab. 24,79 5,21 30,00
DM 20 dzīvokļu tipa – 1 gb gab. 28,10 5,90 34,00
Esoša ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņa pret jaunu ŪPS, noņemtais ŪPS paliek pakalpojuma ņēmējam (aukstais, karstais)
DM 15 dzīvokļu tipa – 1 gb gab. 28,93 6,07 35,00
DM 20 dzīvokļu tipa – 1 gb gab. 46,28 9,72 56,00

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!