535

Ja līdz šim SIA “Talsu ūdens” klienti izmantoja abonentu grāmatiņas vai summu, kas jāmaksā par patērēto ūdeni, aprēķināja paši, tad turpmāk privātpersonas par pakalpojumu varēs norēķināties tikai pēc rēķina saņemšanas. Tos uzņēmuma speciālisti izrakstīs pēc tam, kad klienti būs informējuši par saviem ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem. Jaunā kārtība stājas spēkā ar 25.oktobri, kad SIA “Talsu ūdens” sāks pieņemt ūdens skaitītāju rādījumus par oktobra mēnesi un veikt aprēķinus par patērēto ūdeni un kanalizāciju.

Joprojām nemainīga paliks kārtība, ka SIA “Talsu ūdens” klientiem no mēneša 25. līdz pēdējam datumam jāinformē pakalpojuma sniedzējs par patērēto ūdens daudzumu (arī, ja ūdens nav patērēts). Iespējami 3 varianti, kā klienti rādījumus var ziņot – rakstot uz e-pastuinfo@talsuudens.lv, zvanot pa tālruni 63222216 vai ziņojot elektroniski SIA “Talsu ūdens” mājas lapā.

Pēc saņemtajiem datiem speciālisti izrakstīs rēķinu, ko uzņēmums nosūtīs elektroniski uz klienta e-pastu vai piegādās klienta adresē līdz mēneša 10.datumam. SIA “Talsu ūdens” aicina iedzīvotājus saudzēt vidi un izvēlēties rēķinu saņemt elektroniski, tāpēc klienti aicināti sazināties ar uzņēmumu un informēt par savu e-pasta adresi turpmākai rēķina nosūtīšanai.

Ja uzņēmuma klienti līgumā noteiktajos datumos nebūs ziņojuši skaitītāja rādījumus, rēķins tiks sagatavots pēc pēdējo 3 mēnešu vidējā patēriņa, kā to paredz Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu nr.57 punkts 6.1.3. Tiem klientiem, kas maksājumus veic, izmantojot internetbanku vai bankā, jārēķinās, ka maksājuma mērķī norādītais  rādījums netiks ņemts vērā.

Jaunā norēķinu kārtība ieviesta, lai izveidotu vienotu norēķinu sistēmu, jo līdz šim vēsturiski ir izveidojušies vairāki paziņošanas un norēķinu veidi – daļa klientu rēķinus saņem jau vairākus gadus e-pastā, daļa izmanto abonentu grāmatiņas, bet citi summu par patērēto ūdeni aprēķina paši. Tādējādi reizēm klienti nepieturās pie līgumā un saistošajos noteikumos noteiktās kārtības, patērētā ūdens daudzumu ne vienmēr ziņo noteiktajos datumos un, aprēķinot summu pašiem, mēdz ieviesties neprecizitātes. Līdz šim uzņēmuma speciālisti centās nākt pretī klientiem, diemžēl uzņēmums ir saņēmis norādījumus no kontrolējošām institūcijām pāriet uz vienotu kārtību. Šobrīd norēķinu sistēma tiks sakārtota.

Saistībā ar jauno kārtību, klientu līgumos noteiktais saņemto rēķinu apmaksas termiņš, kas vairumā gadījumu ir mēneša 15.datums, tiek pagarināts līdz 20.datumam.

Papildus informāciju vai neskaidrību gadījumos uzdot jautājumus par jauno norēķinu kārtību Jūs varat, zvanot pa vienoto SIA “Talsu ūdens” tālruni 63222216 vai rakstot uz e-pastu info@talsuudens.lv.

Dalies ar šo ziņu!