SIA “Talsu ūdens” informē iedzīvotājus, ka līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas atcelšanai, kas šobrīd noteikts līdz 2021. gada 11. janvārim, nemainīs vai neuzstādīs jaunus ūdens patēriņa skaitītājus daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašumos, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un MK noteikumi Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, IV. Noslēguma jautājumi.

Šāda kārtība attiecas ne tikai uz SIA “Talsu ūdens” klientiem, bet arī uz SIA “Talsu namsaimnieks” daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem vai īrniekiem.

SIA “Talsu ūdens” turpinās darbu ar ievadskaitītājiem privātmājās, iepriekš sazinoties ar klientiem un izvērtējot iespējamos riskus (ievadskaitītājs atrodas ēkas iekšpusē vai tml.).

Klientiem, kuriem ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņš beidzies pirms ārkārtas situācijas noteikšanas vai ārkārtas situācijas laikā, aprēķinot katram dzīvokļa īpašumam maksājamo daļu par ūdenssaimniecības pakalpojumu, ņem vērā arī šo skaitītāju rādījumus. MK noteikumi Nr. 524, IV. Noslēguma jautājumi.

Atgādinām, ka ūdens patēriņa skaitītāja maiņa būs jāveic pēc ārkārtas stāvokļa beigām, trīs mēnešu laikā.

Skaidrojums par ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas pārcelšanu ārkārtējās situācijas laikā pieejams arī Ekonomikas ministrijas interneta vietnē.

Lūdzam šajā laika periodā interesējošos jautājumus skaidrot attālināti – sazināties pa tālruni 63222216, vai elektroniski, e-pasts: info@talsuudens.lv

Atgādinām, ka SIA “Talsu ūdens” uz nenoteiktu laiku ir pārtraucis klientu apkalpošanu klātienē. Klienti tiek apkalpoti tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās, ievērojot noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus  – lietojot sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekļus.

Ar cieņu, SIA “Talsu ūdens”, 63222216

Dalies ar šo ziņu!