30. septembra vēlā pēcpusdienā SIA “Talsu ūdens” saņēma apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Adax 2” paziņojumu par līguma pārtraukšanu ar SIA “Talsu ūdens” par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 23 daudzdzīvokļu mājām Talsos, Stendē un Lībagu pagastā. SIA “Talsu ūdens” informēja iedzīvotājus par šādu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Adax 2” rīcību un turpināja nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumus daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem. Tagad, informē SIA “Talsu ūdens”, panākta vienošanās ar SIA “Adax 2” par turpmāko sadarbību.

5. oktobrī tiekoties ar SIA “Adax 2” pārstāvjiem, ir rasts situācijas risinājums – pastāstīja SIA “Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Igors Kude.

“Tika panākta vienošanās par sadarbības turpināšanu ar nelielām izmaiņām. Turpmāk līgumus ar SIA “Adax 2” slēgsim par katru māju atsevišķi. Tā arī iedzīvotājiem būs lielāka skaidrība par uzkrātajiem mājas parādiem. Mūsu inženieri palīdzēs saprast, kāpēc rodas lielas ūdens patēriņa korekcijas. Jāsaprot, ka pilnīgi novērst ūdens patēriņa korekcijas neizdosies nekad – tās nerada ūdens noplūdes vien. Tās ietekmē arī citi apstākļi – skaitītāju tehniskais stāvoklis, rādījumu ziņošanas laika periods, iedzīvotāju godprātība, precīzu rādījumu reģistrēšanā. SIA “Adax 2” gatavojas uzstādīt ūdens patēriņa skaitītāju tālvadības nolasīšanas sistēmu, kas ir ļoti labs risinājums ūdens patēriņa starpības samazināšanai. Sadarbosimies un šo sistēmu pielāgosim arī māju ievadskaitītāju reģistrēšanā. Tas nodrošinās rādījumu vienlaicīgu nolasīšanu. Vienojāmies, ka sadarbosimies arī parādu atgūšanas jautājumā. Jau šobrīd SIA “Talsu ūdens” darbinieki atslēdz ūdens padevi personām, kas nenorēķinās par sniegto pakalpojumu,” stāstīja I. Kude. Pašlaik SIA “Adax 2” apsaimniekoto māju iedzīvotāji SIA “Talsu ūdens” par pakalpojumiem ir parādā 51 288,98 eiro. I. Kude uzsvēra – parādu atgūšanas jautājums, acīmredzot, no apsaimniekotāja puses nav ilgstoši risināts, jo atsevišķiem dzīvokļiem parāda summa par SIA “Talsu ūdens” pakalpojumiem pārsniedz pat vairākus tūkstošus.

Iedzīvotājiem ir vairākas iespējas, kā tālāk rīkoties: iedzīvotāji (dzīvokļu īpašnieki) var izvēlēties tiešos norēķinus ar SIA “Talsu ūdens”, izvēlēties citu apsaimniekotāju vai arī pieņemt lēmumu apsaimniekošanas funkcijas veikt paši. Tāpat pastāv iespēja kopsapulces nerīkot un saņemt pakalpojumu jau ierastajā veidā.

Dažas nelielas mājas jau ir atbalstījušas tiešo norēķinu ieviešanu, kā arī SIA “Talsu ūdens” pārstāvji labprāt piedalās iedzīvotāju kopsapulcēs, lai skaidrotu esošo situāciju. Savukārt Talsu novada pašvaldība ir gatava iedzīvotājus nodrošināt ar piemērotām telpām, kopsapulču sasaukšanai. Iedzīvotājiem jāvēršas pie mājas vecākā vai arī pašiem jāsazinās ar attiecīgās teritorijas pārvaldes vadītāju.

Tiešie norēķini paredz atsevišķa līguma slēgšanu ar SIA “Talsu ūdens”, un šādā situācijā iedzīvotāji par ūdenssaimniecības pakalpojumiem norēķinās nepastarpināti ar SIA “Talsu ūdens”. Tomēr klientiem jārēķinās – SIA “Talsu ūdens” atbildība ir līdz mājas ievadam, par iekšējām komunikācijām ir jārūpējas iedzīvotājiem vai māju apsaimniekotājam. Tiešo norēķinu ieviešana arī neatbrīvos no ūdenspatēriņa korekcijām, kas, kā to paredz jaunais Ūdenssaimniecības likums, jāsedz iedzīvotājiem, par atmaksas kārtību vienojoties kopsapulcē. Tāpat tiešo norēķinu pakalpojums nav bez maksas – pašreizējie aprēķini paredz 1,80 eiro (bez PVN) mēnesī katram dzīvoklim. “Tiešo norēķinu ieviešana prasa nopietnu darbu. Tās ir izmaksas, kas nav iekļaujamas tarifā. Tā ir mūsu pakalpojuma cena par skaitītāju pārbaudīšanu, datorsistēmas uzturēšana, rēķinu izrakstīšana un izsūtīšana. Šajā brīdī mums ir neliela pieredze ar Dižstendi, kur piecas mājas ir izvēlējušās tiešo norēķinu kārtību,” teica I. Kude.

SIA “Adax 2”, pieprasot līguma laušanu ar SIA “Talsu ūdens”, neņēma vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, Dzīvokļa īpašuma likumā un Ministra kabineta noteikumos Nr. 174 noteikto kārtību, vienpersoniski, bez dzīvokļu īpašnieku lēmumiem, laužot līgumu ar SIA “Talsu ūdens”. Lai arī SIA “Talsu ūdens”, domājot par iedzīvotāju interesēm, turpināja ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu, tomēr ūdensapgādes atslēgšanas gadījumā tieši apsaimniekotāja pienākums ir nodrošināt pakalpojuma nepārtrauktību.

Dalies ar šo ziņu!