SIA “Talsu ūdens” kā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu uzņēmums, kurš sniedz pakalpojumus lielākajā daļā Talsu novada teritorijas,  ikdienā notekūdeņu sistēmās un attīrīšanas iekārtās konstatē ievērojamu daudzumu taukvielu, eļļu un cita veida ķīmisku un piesārņojošu vielu. Taukvielas rada vislielākās problēmsituācijas, jo uzkrājoties uz kanalizācijas cauruļvadu sieniņām, rada aizsērējumus, cauruļvadi kļūst šaurāki, kas būtiski apgrūtina notekūdeņu plūsmu un izraisa kanalizācijas sistēmas darbības traucējumus. Attīrīt cauruļvadus no taukvielām ir ļoti sarežģīti, jo tās atdziestot sacietē līdz  stingrai masai, ka tās atdalīt var tikai ar mehānisku iejaukšanos un speciālu instrumentu palīdzību.

Novērst kanalizācijas cauruļu aizsērēšanos būtu vienkāršāk nekā cīnīties ar sekām, tāpēc, lai pasargātu cauruļvadus no aizdambēšanās un avārijas tīrīšanas ikvienā pārtikas  ražošanas un pārstrādes uzņēmumā, ēdināšanas uzņēmumā, viesnīcā, skolas, bērnudārza, slimnīcas, sociālā centru virtuvēs obligāti jāierīko tauku ķērāji un tauku atdalītāji, kas atdala notekūdeņus no taukvielu daļiņām, neļaujot tām uzkrāties kanalizācijas tīklos. Tādiem būtu jābūt visur, kur regulāri norit darbs ar pārtikas produktiem, kur pārtikas ražošanai un sagatavošanai izmanto cepeškrāsnis, grilu, plītis, kur regulāri tiek mazgāts liels trauku apjoms – visos uzņēmumos, ražotnēs un iestādēs, kur notekūdeņi satur lielu taukvielu koncentrāciju.

Tauku ķērāji un tauku atdalītāji darbojas kompleksi un viens otru papildina – tauku ķērāji pasargā ēku iekšējās kanalizācijas caurules, novēršot avārijas stāvokļu risku, savukārt tauku atdalītāji strādā tieši uz centralizētiem  kanalizācijas tīkliem, sekmējot to netraucētu darbību.

Protams, ne visur būs nepieciešamas abas šīs iekārtas. Piemēram, nelielās virtuvēs, kur ir salīdzinoši mazs taukvielām piesātināto notekūdeņu daudzums, parasti pietiek ar tauku ķērāju vai tauku atdalītāju, savukārt lielākos ēdināšanas uzņēmumos, tirdzniecības centros un pārtikas ražotnēs ar lielu notekūdeņu apjomu gan vēlams izmantot abus risinājumus. Tomēr svarīgi piebilst – lai šādas iekārtas spētu pilnvērtīgi veikt savus uzdevumus, ļoti būtisks faktors ir to pareiza apkope, kas atkarīga gan no iekārtas veida, gan paredzamās notekūdeņu attīrīšanas slodzes. Visbiežāk saskaramies ar situāciju – kad tauku ķērāji ir uzstādīti, bet tie netiek tīrīti:  Jābūt noslēgtam līgumam par iekārtu regulāru apkopi un tauku savākšanu.

Tauki tiek klasificēti kā kaitīgie atkritumi – nonākot vidē tie sadalās ap 150 gadu laikā. Bīstamākais tauku apjoms dabā nonāk tieši no pārtikas ražošanas un ēdināšanas darbības – tādēļ SIA “Talsu ūdens” plāno uzsākt ražošanas un ēdināšanas uzņēmumu pārbaudes Talsu pilsētā un Talsu novada apkalpes zonā, lai noskaidrotu tauku ķērāju un priekšatīrīšanas sistēmu darbību atbilstību un tehnisko stāvokli. SIA “Talsu ūdens”, konstatējot neatbilstošu  situāciju, ņems notekūdeņu analīzes un gadījumos, kad tiks konstatēts virsnormas piesārņojums, kas nonāk centralizētā kanalizācijas sistēmā –  piemēros kompensācijas aprēķinu, kā arī maksu par notekūdeņu analīzēm.

Pamatojums: Saistošie noteikumi Nr.45 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Talsu novadā” – 39.punkts – Pakalpojumu lietotājiem, kuru Īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem tauku uztvērējiem.

SIA “Talsu ūdens”

Dalies ar šo ziņu!