Balstoties uz Eiropas Komisijas rekomendācijām, Valsts zinātniskais institūts “BIOR” veic oficiālu valsts monitoringu notekūdeņos SARS-CoV-2 klātbūtnes identifikācijai, lai savlaicīgi prognozētu slimības uzliesmojumus un izplatības tendences Latvijas pašvaldībās.

Eiropā tikai dažās valstīs – tostarp Latvijā, Covid-19 pandēmijas laikā tika izstrādāta jauna pieeja notekūdeņu monitoringam, lai gūtu papildinformāciju par šo vīrusu.

Notekūdeņu monitoringam ir būtiska nozīme vīrusu epidemioloģijā. SARS-CoV-2 vīrusa izplatības analīze notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmās sniedz papildu informāciju Slimību profilakses un kontroles centram Slimību profilakses un kontroles centram un citām veselības iestādēm, lai varētu prognozēt un novērot vīrusa izplatības dinamiku.

Notekūdeņu monitoringā iekļauto rādītāju tendences var norādīt uz vīrusa daļiņu skaita palielināšanos vai samazināšanos notekūdeņos. Šāda monitoringa priekšrocība ir tā, ka tādejādi iespējams konstatēt gan slimnieku ar simptomiem, gan bez simptomiem, klātesamību attiecīgajā pašvaldības teritorijā – kur ņemti paraugi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un dažādo SARS-CoV-2 variantu izplatību pasaulē un Latvijā, vīrusa genoma sekvences monitorings notekūdeņos var arī agrīni signalizēt par bīstamo variantu izplatību vai, iespējams, jaunu variantu parādīšanos kādā no pašvaldībām vai plašākā reģionā. Monitoringa datu analīze veicinās savlaicīgāku un pamatotāku lēmumu pieņemšanu Covid-19 uzraudzībā un kontrolē.

Pašvaldības, kuras šobrīd ir iekļautas un kuru notekūdeņi tiek regulāri testēti pirms to attīrīšanas, ir  Rīga, Liepāja, Limbaži, Jelgava, Jūrmala, Rēzekne, Ventspils, Valmiera, Jēkabpils, Salaspils, Tukums, Daugavpils, Bauska, Talsi un Saldus.

Divas reizes nedēļā pašvaldību centralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās darbinieki ievāc  neattīrītu notekūdeņu paraugus (24 stundu kompozītparaugi), kas tiek nogādāti Valsts zinātniskajā institūtā “BIOR” un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, kur tajos tiek analizēta SARS-CoV-2 vīrusa RNS un citu ar sabiedrības veselības aspektiem saistītu vielu klātesamība un izplatība notekūdeņos.

Notekūdeņu monitorings Latvijā ilgtermiņā sniegs atbalstu arī citu iespējamu infekciju uzliesmojumu monitoringam un sabiedrības veselības pētījumiem.

Vairāk  informācijas par pētījumu – https://bior.lv/lv/par-mums/jaunumi/notekudenu-monitorings-covid-19-izplatibas-noteiksanai

Dalies ar šo ziņu!