No 1. jūlija SIA “Talsu ūdens” ieviesis izmaiņas asenizācijas pakalpojumu sniegšanas cenrādī, kā arī jau jūnijā piedāvā klientiem izmantot jaunu pakalpojuma veidu.

“Esam aktualizējuši asenizācijas pakalpojumu izcenojumu – tieši nosēdbedres izvešanas izmaksu aprēķinu. Tas ir nepieciešams, jo pieaudzis šī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamais atalgojuma un transporta izmaksas,” skaidroja uzņēmuma valdes loceklis Igors Kude.

Asenizācija nav SIA “Talsu ūdens” pamata pakalpojums, uz kā uzņēmums balstītu savu darbību, turklāt arī pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir samazinājies, bet nepieciešamie ieguldījumi šajā jomā – tikai palielinājušies. “Šogad pakalpojuma nodrošināšanai atjaunojām asenizācijas un kanalizācijas tīklu apkalpošanai nepieciešamo autotehniku – bāzes automašīnu “MercedesBenz“. Ieguldījumi bija nepieciešami, jo kopš pagājušā gada aktīvi virzāmies uz Talsu novada domes atbalstīto vienoto ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas modeli visā novada teritorijā. Būtiski paplašinājusies uzņēmuma darbības teritorija, tādēļ arī nopietni izvērtējam piedāvāto pakalpojumu ekonomisko efektivitāti,” teica I. Kude. Tādējādi no 1. jūlija visā uzņēmuma apkalpes teritorijā viena izvešanas reize (līdz 3,2 kubikmetriem) turpmāk izmaksās 30,99 eiro (bez PVN).

Savukārt jau kopš jūnija SIA “Talsu ūdens” piedāvā projektēšanas pakalpojumus. “Jaunais pakalpojums radies likumsakarīgi – reaģējot uz cilvēku vajadzībām. Tādā veidā paplašināsim ārpakalpojumu klāstu,” uzsvēra SIA “Talsu ūdens” valdes loceklis. Projektēšanas pakalpojumu izcenojums ir 26 eiro (bez PVN) stundā.

Dalies ar šo ziņu!