431

Ar Uzņēmumu reģistra lēmumu SIA „Stendes nami” un SIA „Siltumiņš” ir izslēgti no komercreģistra un pievienoti komercsabiedrībai SIA „Talsu ūdens”. Un tas nozīmē, ka noslēdzies viens nozīmīgs posms, taču priekšā jau nākamie darbi – vienotā tarifa izveide un abonēšanas maksu kompensēšana.

Uzņēmuma reģistrs 2014.gada 18.jūlijā izdarījis grozījumus SIA „Talsu ūdens” statūtos un pamatkapitālā, kas šobrīd ir 4357668 eiro. Abus uzņēmumus SIA „Talsu ūdens” pārņēma ar maksātnespējas pazīmēm, turklāt nepietiekamu finanšu resursu dēļ gan SIA „Stendes nami”, gan SIA „Siltumiņš” nevarēja efektīvi strādāt un domāt par attīstību un to saimniecības ir nolietotas.

„Šīs reorganizācijas mērķis bija apvienot Talsu novada ūdenssaimniecības uzņēmumu resursus, lai strādātu optimālāk un varētu cilvēkiem piedāvāt tādu cenu par pakalpojumu, ko viņiem būtu vieglāk samaksāt, un uzņēmumam būtu papildus līdzekļi attīstībai,” tā atzīst SIA „Talsu ūdens” valdes priekšsēdētājs Dāvis Kalmanis, piebilstot, ka „ne vienmēr būs pieejams Eiropas Savienības fondu finansējums ūdenssaimniecības tīklu attīstībai, un uzņēmumam tas būs jāpaveic par saviem līdzekļiem.” Šobrīd, apvienojot trīs uzņēmumus, kļuvis arī skaidrs, kā turpmāk plānot darbus, lai nākotnē pēc iespējas labāk pārņemtu ūdenssaimniecību visā Talsu novadā.

Šobrīd SIA „Talsu ūdens” jānomaina līdzšinējā licence, kas ļāva darboties tikai Talsos, Zvirgzdu ciemā un Pastendes ciemā. Un pēc tam uzņēmums varēs sabiedrisko pakalpojumu regulatoram iesniegt jaunu tarifu projektu, kas paredzēs vienotu maksu par pakalpojumu Talsos, Stendē un Lībagu pagastā. Tā kā pirmajās divās minētajās vietās līdzšinējais tarifs nesedza uzņēmuma sniegto pakalpojumu izmaksas, tad paredzēts, ka tur tarifs varētu augt. Savukārt, Lībagu pagasts, kur par Eiropas līdzekļiem īstenots ūdenssaimniecības projekts, bet iedzīvotāju koncentrācija šajā vietā ir maza, varētu būt ieguvējs, pievienojoties vienotajam tarifam – salīdzinoši augstā maksa par saņemto pakalpojumu Lībagu pagasta iedzīvotājiem varētu samazināties. Jauno tarifu bija paredzēts apstiprināt jau šī gada maijā, taču ieilgušais reorganizācijas process to aizkavēja. Tagad paredzēts, ka jaunais tarifs varētu stāties spēkā līdz šī gada beigām.

Otrs apjomīgais process, ko SIA „Talsu ūdens” speciālisti šobrīd uzsākuši, ir darbs pie abonēšanas maksu kompensēšanas tiem klientiem, kuri noteiktu periodu to maksājuši nepamatoti. Ikmēneša abonēšanas maksu 0,72 Ls apmērā SIA „Talsu namu pārvalde” pieņēma 2008.gada jūnijā, taču līdz 2012.gada maijam uzņēmumam obligāti bija jāizstrādā jauns tarifs, taču tas netika izdarīts. Tāpēc no 2012.gada 12.maija līdz 2013.gada 1.martam, kad SIA „Talsu ūdens” vadītājs izdeva rīkojumu atcelt ikmēneša pastāvīgo abonēšanas maksu, tā iekasēta nepamatoti. Šobrīd SIA „Talsu ūdens” klienti, kuru līgumi bija spēkā minētajā laika posmā un kuru patērētā ūdens uzskaite notiek, izmantojot ūdens skaitītāju, var prasīt abonentmaksas atmaksāšanu.

Lai saņemtu kompensāciju, SIA „Talsu ūdens” klientam jāaizpilda iesniegums, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, par kuru noslēgts līgums par ūdens apgādi, un bankas konta numurs. Iesniegums jānogādā SIA „Talsu ūdens” birojā Raiņa ielā 17, Talsos. Katru iesniegumu SIA „Talsu ūdens” abonentdaļa izskatīs individuāli, un kompensējamā summa tiks atrēķināta no klienta parāda vai pārskaitīta uz iesniegumā norādīto bankas kontu. Juridiskās personas kompensāciju var pieprasīt trīs gadu laikā, bet privātpersonas – desmit gadu laikā, sākot no 2014.gada 5.jūnija.

Daļa klientu par patērēto ūdeni norēķinās nevis ar SIA „Talsu ūdeni”, bet ar savu apsaimniekotāju. Tuvākajā laikā uzņēmums vienosies ar SIA „Talsu namsaimnieks” un SIA „Adax 2” par visērtāko veidu, kā tiks apstrādāti šo klientu iesniegumi.

Dalies ar šo ziņu!