429

Pirms dažām nedēļām SIA „Talsu ūdens” paņēma dzeramā ūdens testēšanas paraugus vairākās vietās Dižstendē un Talsu pilsētā. Saņemtie analīžu rezultāti novirzes no normas atklāj tikai vienā no laboratorijā iesniegtajiem paraugiem.

Ūdens testēšanas paraugus SIA „Talsu ūdens” speciālisti nodeva laboratorijai, kad uzņēmums saņēma informāciju par rozā nokrāsas ūdeni Dižstendē. Jau tūlīt pēc informācijas saņemšanas SIA „Talsu ūdens” vadība tikās ar SIA „Montāža ST” pārstāvi, kas apstrādā ūdeni Dižstendes atdzelžošanas stacijā, un izrādījās, lai samazinātu dzelzs daudzumu ūdenī, izmantots pārāk daudz kālija permanganāta jeb zilie graudiņi. Lai gan tobrīd kļūme jau bija novērsta, SIA „Talsu ūdens” nolēma ūdens paraugus nodot laboratorijai.

SIA „Talsu ūdens” darbinieki paņēma 10 ūdens paraugus ne tikai Dižstendē, bet arī Talsu pilsētā – Dižstendes daudzdzīvokļu mājās „Birzmaļos”, „Brūžos”, „Ezerniekos”, Talsu pilsētas PII „Saulīte” virtuvē, Stendes pilsētas PII „Saulīte” un Talsu pamatskolas roku mazgātuvēs, veikalā Zvirgzdos, Lībagu sākumskolā, veikalā „Top” Celtnieku ielā un Mundigciema pagastmājā. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta „Bior” laboratorijas rezultāti liecina, ka rādītāji nepārsniedz noteiktās normas. Vienīgi Dižstendes daudzdzīvokļu mājā „Brūži” ūdens duļķainība nedaudz pārsniedz normu – ja pēc noteikumiem duļķainība nedrīkst pārsniegt 3 nefelometriskās duļķainības vienības, tad „Brūžos” tā sasniedz 3,9. Taču tā kā šī daudzdzīvokļu māja ūdeni saņem no tā paša vada, kas ūdeni piegādā arī „Ezerniekiem” un Lībagu sākumskolai, bet tur visi ūdens kvalitātes rādītāji atbilst normām, tad problēmas iemesls meklējams ēkas iekšējos ūdens vados. Un to sakārtošana ir pašu mājas iedzīvotāju uzdevums, sadarbojoties ar mājas apsaimniekotāju, kas šajā gadījumā ir SIA “Adax 2”.

SIA „Talsu ūdens” pārziņā nav avotu ūdens kvalitāte. Tomēr, lai iedzīvotājus informētu, ka ne vienmēr avota ūdens mēdz būt tik tīrs, kā mēs to iedomājamies, laboratorija veica arī Dižstendes avota un Talsos Ūdens ielas avota ūdens analīzes. Lai gan arī tās nekādas novirzes no normas neatklāja, SIA „Talsu ūdens” aicina Ūdens ielas avota ūdeni nelietot uzturā, jo vienu dienu tas var būt tīrs, bet jau nākamajā dienā situācija var mainīties un tā kvalitāte līdzināties kanalizācijas notekūdeņiem. Pie abiem avotiem SIA „Talsu ūdens” izvietos plāksnes ar 30.jūnijā paņemto testēšanas paraugu rezultātiem, taču regulāri šādas analīzes uzņēmums neveiks.

Sīkāk ar 30.06.2014 paņemto ūdens paraugu analīzēm var iepazīties šeit.

Dalies ar šo ziņu!