Jaunā kārtība attiecas uz tiem iedzīvotājiem, kam līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta/pilsētas pārvalde.

Pārslēgt līgumus (līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments).

Aicinām Sabiles pilsētas un Abavas pagasta iedzīvotājus pagasta pārvaldē, 24.aprīlī no plkst. 13:00 – 18:00, pārslēgt līgumus.

Līgumus līdz 2. maijam varēs pārslēgt SIA “Talsu ūdens” birojā, Raiņa ielā 17, Talsos, darba dienās no plkst. 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00.

Ierastā kārtība nemainīsies to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ko apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks” vai cits apsaimniekotājs – mainīsies tikai ūdenssaimniecības tarifs.

 

Ūdensapgāde par 1m3 EUR 0,93 (bez PVN), tas ir, EUR 1,1253 (ar PVN)

Kanalizācija par 1m3 EUR 1,17 EUR (bez PVN), tas ir, EUR 1,415 (ar PVN)

Kopā par ūdensapgādi un kanalizāciju EUR 2,54 (ar PVN)

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar SIA “Talsu ūdens” pa tālruni: 63222216

 

Dalies ar šo ziņu!