SIA “Talsu ūdens” jau esošajai apkalpes darbības zonai nākamā gada pavasarī pievienos vēl trīs Talsu novada apdzīvoto  vietu teritorijas – 2017. gada 28. septembra Talsu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par Sabiles pilsētas un Abavas pagasta, Strazdes pagasta un Virbu pagasta  ūdensapgādes un kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas funkciju nodošanu SIA “Talsu ūdens””.

Nodošanu paredzēts pabeigt līdz 2018.gada 30.aprīlim.

Jaunajās apkalpes zonās tiks piemērots vienotais ūdenssaimniecības tarifs  – par ūdensapgādi ir 0,93 EUR (bez PVN), tas ir, 1,1253 EUR (ar PVN) par kubikmetru, bet par kanalizāciju 1,17 EUR (bez PVN), tas ir, 1,415 EUR (ar PVN) par kubikmetru. Kopā par ūdensapgādi un kanalizāciju 2,54 (ar PVN).

Izmaiņas skars visus šo teritoriju iedzīvotājus, kuriem  līdz šim pakalpojumu nodrošināja pagasta vai pilsētas pārvalde. Iedzīvotāji savlaicīgi tiks informēti par plānotajām aktivitātēm – abonentu apsekošanu, informācijas sniegšanu, ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumu pārslēgšanu, kā arī  citiem būtiskiem jautājumiem, lai apzinātu esošo situāciju par ūdens patēriņa skaitītājiem un centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumiem.

Ierastā kārtība nemainīsies to daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ko apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks” vai cits apsaimniekotājs – mainīsies tikai ūdenssaimniecības tarifs.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 7. panta otro daļu un 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Talsu novada dome ir uzdevusi SIA „Talsu ūdens” nodrošināt ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar “Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030”, kā arī SIA “Talsu ūdens” vidēja termiņa darbības stratēģiju, viens no SIA “Talsu ūdens” darbības uzdevumiem  ir pārņemt ūdenssaimniecības jomu visā Talsu novada teritorijā.

SIA “Talsu ūdens”

Kontakttālrunis: 63222216

E-pasts: info@talsuudens.lv

Mājas lapa: www.talsuudens.lv

Dalies ar šo ziņu!