25. jūnijā sākās ūdensskaitītāju rādījumu ziņošanas periods, kas ilgs līdz 1. jūlijam. SIA “Talsu ūdens” atgādina, ka tos uzņēmumam jāziņo tikai SIA “Talsu ūdens” tiešajiem klientiem.

Maijā SIA “Talsu ūdens” saņēmis neierasti daudz reģistrēto ūdens skaitītāju rādījumus no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kas neatbilst noteiktajai praksei. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem, kuru ēkas apsaimnieko SIA “Talsu namsaimnieks”, skaitītāju rādījumi ir jāziņo apsaimniekotājam, ne SIA “Talsu ūdens”. SIA “Talsu ūdens” rādījumus pieņem tikai no tiešajiem klientiem.

SIA “Talsu ūdens” klientiem iesaka būt akurātiem un atbildīgiem par ūdensskaitītāju rādījumu ziņošanu – no tā ir atkarīga korekta rēķinu sagatavošana un godprātīga attieksme pret citiem ūdens patērētājiem.

Dalies ar šo ziņu!