SIA “Talsu ūdens” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kura jau ilgstoši Talsu iedzīvotājiem – pēdējo gadu laikā arī Talsu novada pilsētu, pagastu centru un ciemu iedzīvotājiem – sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus, plānojot pakāpeniski pārņemt visu Talsu novada teritoriju. SIA “Talsu ūdens” apkalpes zonā ir Talsu pilsēta, Stendes pilsēta, Sabiles pilsēta un Abavas pagasts, Valdemārpils pilsēta un Ārlavas pagasts, Ģibuļu pagasts, Īves pagasts, Laidzes pagasts, Lībagu pagasts, Lubes pagasts, Strazdes pagasts, Valdgales pagasts, Virbu pagasts.

Ūdensapgādes tīklu stāvoklis ne visās teritorijās ir labā tehniskā kārtībā, pat ja reizēm attiecīgajā teritorijā ir realizēts Eiropas Savienības fondu projekts ūdenssaimniecībā, tas nenozīmē, ka visi ūdensapgādes tīkli ir pilnībā atjaunoti un nepastāv avāriju riski.

Diemžēl teju vai katru nedēļu kādā no apkalpes zonām tiek konstatēta avārija, kuras dēļ vairāku māju iedzīvotājiem, reizēm pat veselai pilsētas daļai pēkšņi ir jāpaliek bez ūdens piegādes.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, jo avārijas SIA “Talsu ūdens” brigādes cenšas novērst nekavējoties, lai pēc iespējas mazinātu neērtības iedzīvotājiem, tomēr tas prasa laiku, jo rakšanas darbi jāsaskaņo ar citu komunikāciju (telekomunikācijas, elektroenerģija, apkure, gāze) īpašniekiem.

Normatīvo aktu regulējums paredz tiesības SIA “Talsu ūdens” bez brīdinājuma pārtraukt ūdensapgādes pakalpojumu, ja tiek konstatētas avārijas situācijas – to paredz Ūdenssaimniecības likuma 9. panta otrās daļas 2. punkts –  bez iepriekšēja brīdinājuma uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu atsevišķiem pakalpojumu lietotājiem, ja ir pārtraukta elektroenerģijas piegāde ūdenssaimniecības būvēm vai no centralizētās ūdensapgādes sistēmas ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai, kā arī dabas katastrofu vai avāriju laikā.

Iespēju robežās SIA “Talsu ūdens” paziņojumus par ūdens piegādes pārtraukumu ievieto SIA “Talsu ūdens” mājas lapā, nosūta informāciju attiecīgās pilsētas vai pagasta pārvaldes vadītājam, kā arī informē attiecīgo namu apsaimniekotāju vai pārvaldnieku (SIA “Talsu namsaimnieks”, SIA  “Adax 2”), kurš savukārt ievieto informāciju savā mājas lapā un sociālajos tīklos.

Tomēr jāņem vērā, ka sazināties ar ikvienu klientu, lai informētu par avāriju un ūdens piegādes pārtraukumu nav iespējams, tāpat ne vienmēr iespējams apsekot visas mājas, lai ievietotu paziņojumus pasta kastītēs vai izliktu paziņojumus pie daudzdzīvokļu māju kāpņu telpām.

Gadījumos, ja Jūsu privātmājā konstatējat ūdens piegādes pārtraukumu, lūdzu sazinieties ar SIA “Talsu ūdens”, info tālrunis 63222216. Ja ūdens piegādes pārtraukums ir daudzdzīvokļu mājā – jāsazinās ar attiecīgās mājas apsaimniekotāju, SIA “Talsu namsaimnieks” klientu apkalpošanas dienesta tālrunis 63232151 vai 28315383 vai SIA  “Adax 2” tālrunis 63291424.

Ievērībai: SIA “Talsu ūdens”  nebūs informācija par ūdensapgādes traucējumiem Laucienes, Balgales, Ķūļciema, Vandzenes pagastos.

Dalies ar šo ziņu!